ردیابی مولکولی ویروس وای سیب¬زمینی با استفاده از آغازگرهای عمومی در استان اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

ویروس وای سیب­زمینی (Potato virus Y, PVY) مهم­ترین ویروس آلوده­کننده­ی مزارع بادمجانیان در سراسر جهان می­باشد. به منظور ردیابی پوتی­ویروس­ها در مزارع گیاهان خانواده­ی بادمجانیان استان آذربایجان­شرقی و اردبیل تعداد 112 نمونه­ی گیاهی با علایم موزاییک، ابلقی و زردی جمع­آوری و بعد از بررسی با آغازگر­های عمومی جنس پوتی­ویروس، تعداد 23 نمونه آلوده تشخیص داده شدند. از بین نمونه­های آلوده، نمونه­هایی با علایم موزاییک و زردی به منظور ردیابی ویروس PVY همسانه­سازی و تعیین ترادف گردیدند و در نهایت یکی از جدایه های مورد بررسی به عنوان PVY شناخته شد. برای تعیین جایگاه تاکسونومیک جدایه­ی ایرانی، این جدایه با توالی­های 165 جدایه­ی دیگر موجود در بانک اطلاعات ژنی همردیف­سازی و مقایسه شدند. آنالیز فیلوژنتیک نشان داد که جدایه­های مقایسه شده در 5 گروه قرار می­گیرند و جدایه­ی ایرانی همراه با جدایه­های آمریکا، کانادا، انگلستان، چین، سوریه، فرانسه و لهستان در گروه یک قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Molecular Detection of Potato virus Y using Universal Primers from Ardabil Province

نویسندگان [English]

  • Aysan Ghasemzadeh
  • Nemat Sokhandanbashir
  • Reza Khakvar
چکیده [English]

Potato virus Y (PVY) is the most important virus that infects Solanaceae family worldwide. In order to detect potyviruses from Solanaceae in East Azarbaijan and Ardabil provinces, 112 samples with mosaic, mottling and yellowing symptoms were collected. Then, the samples were checked by Reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) with Potyvirus universal primers which ended up in detection of the virus from 23 samples. In order to identify PVY, some of these samples with mosaic and yellowing symptoms were selected for cloning and sequencing. Finaly one of them was recognized as PVY. For determination of taxonomic position of PVY isolate from Iran, the sequence data from Iranian PVY was aligned and compared with the related 165 isolates from GeneBank. Results of phylogenetic analyses showed that PVY isolates were grouped in 5 clusters wherein the Iranian PVY isolate was placed in cluster 1 together with isolates from America, Canada, Syria, France, England, China and Poland.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Potato
  • Potato virus Y
  • Potyvirus
  • Universal primers