نویسنده = محسن موحدی دهنوی
تأثیر منابع مختلف کود فسفره بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و زراعی سویا (Glycine max) رقم پارسا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1403

10.22034/saps.2023.55269.2994

صائب جلال پور؛ علیرضا یدوی؛ محسن موحدی دهنوی؛ هوشنگ فرجی


تأثیر منابع مختلف کودی نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد کتان روغنی (Linum usitaissimum L.)

دوره 33، شماره 3، مهر 1402، صفحه 39-53

10.22034/saps.2022.52274.2896

مژگان شکری؛ علیرضا یدوی؛ امین صالحی؛ محسن موحدی دهنوی؛ راضیه کرمی