نویسنده = جواد حمزه ئی
تعداد مقالات: 11
10. واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جو به آبیاری تکمیلی در شرایط دیم

دوره 23، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 159-168

جواد حمزه ئی؛ محسن سیدی


11. بررسی امکان مهار علف¬های هرز و تولید محصول در کشت مخلوط نخود و جو

دوره 22، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 101-115

محسن سیدی؛ جواد حمزه ئی؛ گودرز احمدوند؛ محمدعلی ابوطالبیان