کلیدواژه‌ها = کشاورزی پایدار
تعداد مقالات: 51
1. سنجش بهره وری انرژی، انتشار گاز های گلخانه ای، پتانسیل گرمایش جهانی و شاخص پایداری بوم نظام های گندم و کلزا در خرمشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1401

10.22034/saps.2021.44507.2634

آیدین خدائی جوقان؛ مرتضی تاکی؛ حمید مطوریان


2. بررسی عوامل موثر بر پایداری کشاورزی در بین کشاورزان شهرستان مشکین شهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1401

10.22034/saps.2021.44602.2639

شهروز خرمی؛ حسین راحلی؛ ابراهیم جاودان؛ فرحناز کریمی نژاد


3. ارزیابی پایداری کشاورزی در استان های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

10.22034/saps.2021.46430.2690

آذر شیخ زین الدین؛ مهران الهی


5. تاثیر کود‌های بیولوژیک و ورمی‌کمپوست بر خصوصیات مورفولوژیکی گاو زبان ایرانی (Echium amoenum)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

10.22034/saps.2021.45842.2677

فهیمه یازرلو؛ عباسعلی نوری نیا؛ شبنم خوشبخت


9. پاسخ کنجد (Sesamum indicum L.) به نظام‌های مختلف تغذیه و گیاهان پوششی در رقابت با علف‌های هرز

دوره 31، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 85-100

10.22034/saps.2021.13690

هیوا خانه ای؛ فائزه زعفریان؛ ایران دخت منصوری


12. اثر همزیستی با قارچ میکوریزا (Funneliformis mosseae) بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.) و نخود (Cicer arietnium L.) در کشت مخلوط

دوره 30، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 19-43

10.22034/saps.2020.12290

عبدالله جوانمرد؛ الهام صدر کریمی؛ مصطفی امانی ماچیانی؛ محمدرضا مرشدلو؛ علی استادی


13. ضرورت تغییر تیپ‌های بهره‌وری رایج منطقه هوراند

دوره 30، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 327-339

10.22034/saps.2020.12320

حسین رضائی؛ سمیرا رسولی؛ مسلم ثروتی؛ علی اصغر جعفرزاده


16. تاثیر کاربرد کود دامی بر صفات فیزیولوژیک گیاه دارویی کاسنی (Cichorium intybus L.) در واکنش به تنش خشکی

دوره 30، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 133-146

عبدالله حسن زاده قورتپه؛ رضا امیرنیا؛ سعید حیدرزاده


22. تعیین کارایی فنی تولید گندم با تاکید بر کشاورزی پایدار در شهرستان ارومیه

دوره 29، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 233-245

محمد خداوردیزاده؛ مهرداد محمدی؛ دنیا میری


24. ارزیابی و مقایسه پایداری بوم‌نظام‌های کشت گندم و ذرت (مطالعه موردی: منطقه سنجابی استان کرمانشاه)

دوره 29، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 301-314

مهدی نوری؛ محمود خرمی وفا؛ فرزاد مندنی؛ هادی ویسی


25. اثر تراکم کشت و روش تربیت انگور بر ویژگی‌های پومولوژیکی و عملکرد زیتون و انگور در سیستم کشت تلفیقی

دوره 28، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 15-24

رحمت الله غلامی؛ ابوالمحسن حاجی امیری؛ فردین قنبری