دوره و شماره: دوره 28، شماره 2، تابستان 1397 

مقاله پژوهشی

1. تأثیر پیش کاشت، نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای رقم سینگل کراس 704

صفحه 1-13

امیرصالح بغدادی؛ مهیار بالازاده؛ علی کاشانی؛ فرید گل زردی


2. بررسی ارتباط برخی صفات کمی و کیفی مؤثر بر عملکرد کنجد تحت تأثیر نیتروژن، پتاسیم و تنش خشکی

صفحه 15-34

اکرم مهدوی خرمی؛ جعفر مسعود سینکی؛ مجید امینی دهقی؛ شهرام رضوان؛ علی دماوندی


7. ارزیابی عملکرد لاین‏های امید‏بخش جو در شرایط تنش کم آبی و آبیاری کامل

صفحه 91-106

وحید رستگاری؛ بهرام میرشکاری؛ سلیمان محمدی؛ ابراهیم خلیل وند؛ فرهاد فرح وش


10. ارزیابی صفات مورفولوژیکی، اجزای عملکرد و محتوای اسانس بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fischer & C.A. Meyer) تحت تداخل علف‌های‌هرز

صفحه 135-150

جلیل شفق‌کلوانق؛ اباصلت آزادمرد طالش‌مکاییل؛ یعقوب راعی؛ سعید زهتاب سلماسی؛ صدیف آزادمرد دمیرچی؛ سهیلا دست برهان


11. تاثیر کود زیستی پتابارو و باکتری سینوریزوبیوم بر صفات رویشی و جذب برخی عناصر غذایی در شنبلیله

صفحه 151-165

سمیرا منبری؛ سعیده علیزاده سالطه؛ صاحبعلی بلند نظر؛ محمدرضا ساریخانی


12. اثر تاریخ‌ کاشت و نوع گیاه پوششی در برهمکنش سویا (Glycine max L.) و علف‌های هرز

صفحه 167-183

سیده ثمانه هاشمی؛ فائزه زعفریان؛ اسفندیار فرهمند فر؛ میلاد باقری شیروان


15. کاهش مصرف آب در گلخانه با کاربرد مواد افزودنی طبیعی و مصنوعی در خاک

صفحه 217-229

علیرضا خوانین زاده؛ حمید سودایی زاده؛ محمد اخوان قالیباف


18. ارزیابی تحمل پایه‌های سیب مالینگ مرتون 106، گمی آلماسی و هیبرید آن‌ها به کلروز آهن

صفحه 263-273

شهنام اشتری؛ محمدرضا دادپور؛ شاهین اوستان؛ فریبرز زارع نهندی