دوره و شماره: دوره 23، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-157 

مقاله پژوهشی

1. بررسی پایداری منابع آب در شهرستان قوچان: رویکرد برنامه‌ریزی کسری

صفحه 1-11

سعید عظیمی‌فرد؛ محمد‌رضا زارع مهرجردی؛ حسین مهرابی بشرآبادی


4. ارزیابی عملکرد و سودمندی کشت مخلوط سویا (Glycine max (L.) Merrill.) و همیشه بهار (Calendula officinalis L.)

صفحه 47-58

مرضیه اله دادی؛ محمدرضا شکیبا؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ روح‌اله امینی


5. بررسی جریان انرژی در کشت بوم‏های گندم آبی مطالعه موردی: شهرستان ری

صفحه 59-69

علی علیپور؛ رضا کشاورز افشار؛ محمد کریمی‌نژاد؛ آرش قلعه گلاب بهبهانی؛ وحید محمدی


7. اثر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژنه و فسفره بر عملکرد دانه و صفات کیفی ذرت شیرین

صفحه 89-104

مژگان ملکی‌نارگ‌موسی؛ حمیدرضا بلوچی؛ هوشنگ فرجی؛ علی‌رضا یدوی


8. ارزیابی اثر محلول‌پاشی سولفات ‌آهن و روی بر عملکرد گل و غلظت عناصر غذایی در بخش هوایی بابونه آلمانی

صفحه 105-115

یوسف نصیری؛ سعید زهتاب ‌سلماسی؛ صفر نصراله‌زاده؛ کاظم قاسمی‌گلعذانی؛ نصرت‌اله نجفی؛ عبداله جوانمرد


9. غنی سازی ورمی کمپوست با برخی باکتری های حل کننده فسفات و تثبیت کننده نیتروژن

صفحه 117-128

آرش همتی؛ حسینعلی علیخانی؛ احمدعلی پوربابایی؛ غلام باقری مرندی


10. تحلیل ساختار تولید و صرفه‌های اقتصادی در تولید چغندرقند ایران

صفحه 129-140

سیده شادی حسینی؛ قادر دشتی؛ جواد حسین‌زاد؛ محمد قهرمان‌زاده