درباره نشریه

به نام خدا

نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار، بعد از تخصصی شدن مجلات، به عنوان یکی از ادامه دهندگان و شاید اصلی­ترین وارث "نشریه دانش کشاورزی" مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری می­باشد که از سال 1368 با  کسب مجوز مجدد (به شماره 918/25) انتشار می­یافت و از سال 1388  با نام جدید منتشر شده و صرفا مقالات تخصصی مرتبط با زمینه "کشاورزی پایدار"  را به طریق "On­line" و به آدرس ­http://sustainagriculture.tabrizu.ac.ir دریافت و بعد از داوری به چاپ می­رساند. لذا، با عنایت به تأکید کمسیون محترم نشریات کشور مبنی بر تخصصی­تر شدن نشریه، خواهشمند است از ارسال مقاله­هایی که ارتباط مستقیمی با کشاورزی پایدار ندارند، خودداری شود. قابل ذکر است که نشریه علمی پژوهشی "دانش کشاورزی و تولید پایدار" در بانک اطلاعات نشریات کشور (www.magiran.com )، پایگاه علمی جهاد دانشگاهی (www.sid.ir )، چکیده مقالات CAB International و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (www.isc.gov.ir) و پایگاه گوگل اسکولار https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=uFL673QAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdateنمایه (Index) می­گردد.

 

این مجله، یک مجله‌ با دسترسی آزاد (open access) می باشد

 

سال آغاز انتشار فروردین ماه 1368
توالی نشریه فصلنامه (3 ماهه)
تعداد شماره منتشر شده در سال 4 شماره