فرایند پذیرش مقالات

 

زمینه­ های مرتبط با پذیرش و چاپ مقاله

 سیستم های زراعی اکولوژیک، چند کشتی و کشت مخلوط، تناوب زراعی، تولید پایدار، مدیریت پایدار نهادههای کشاورزی، نقش مالچها در کشاورزی پایدار، سیستم های زراعی و تغییر اقلیم، تنوع در سیستمهای کشاورزی، حفاظت اکولوژیک و بیولوژیک، آلایندهها در اکوسیستم زراعی، سیستمهای خاکورزی حفاظتی، چرخه های زیستی و مدیریت مواد آلی، مدلسازی در کشاورزی پایدار

فرآیند پذیرش و چاپ مقاله

الف)

1. نویسندگان ضروری است جهت ارسال مقاله به سامانه زیر مراجعه و ثبت‌نام نمایند. sustainagriculture.tabrizu.ac.ir  و پس از آن جهت پی‌گیری وضعیت مقاله نیز به این سامانه مراجعه نمایند.

2. مقاله‌های دریافتی نخست از سوی هیأت تحریریه بررسی و در صورت برخورداری از شایستگی­های اولیه، برای ارزیابی به دو نفر از داوران صاحب‌ نظر سپرده خواهد شد. برای حفظ بی‌طرفی، نام نویسنده/ نویسندگان از مقاله حذف می‌شود و بعد از تایید توسط داوران و دریافت اصلاحات از طرف نویسنده مقاله به داور تطبیق جهت بررسی نظرات داوران ارسال می گردد که پس از تایید توسط داور تطبیق، مقاله توسط سردبیر  بررسی و اصلاح  نهایی شده و جهت چاپ تایید می شود.

3. بازه زمانی داوری مقالات در حدود 3 الی چهار ماه تخمین زده می شود که بستگی به همکاری داوران مقاله نیز خواهد داشت.

4. هیأت تحریریه ­ی مجله در رد یا پذیرش و نیز ویرایش و اصلاح مقاله‌ها آزاد است.

5. ضروری است نویسندگان محترم هنگام فرستادن مقاله، نامه­ای مبنی بر این‌که مقاله­ ی خود را برای چاپ به مجله ­ای دیگر نسپرده­اند، پیوست کنند.

6. مرحله دریافت و داوری مقاله بدون هزینه و رایگان می باشد.

ب)

 مقاله‌ای که پس از طی مراحل داوری و بررسی نهایی پذیرش می‌شود، می بایست مبلغ مبلغ چهار میلیون ریال (معادل چهارصد تومان) از طریق پرداخت اینترنتی دانشگاه تبریز به آدرس  https://portal.tabrizu.ac.ir/payment   در واحد  کتابخانه مرکزی نوع درامد نام نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار و درگاه مرکزی تبریز با شناسه پرداخت 357072254116000110408013334478  واریز نموده و اصل فیش بانکی را در اسرع وقت به دفتر مجله ارسال نمائید تا بعد از کنترل نهائی و صدور نامه پذیرش، مقاله در نوبت چاپ قرار گیرد.(مقالاتی که فاقد فیش واریزی هستند در اولویت چاپ قرار نخواهند گرفت).

 

شرایط و ضوابط انتشار مقاله

نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار مقاله­ های علمی و پژوهشی در زمینه­ کشاورزی پایدار  را با رعایت موارد زیر می­پذیرد:

 1- شرایط پذیرش

1-1- مقاله ­ای برای چاپ پذیرفته می­شود که مولف یا مولفین با توجه به زمینه­ های علمی که توسط هیات تحریریه این نشریه تعیین و تایید شده و در سایت دانشگاه تبریز به آدرس sustainagriculture.tabrizu.ac.ir  قابل دسترسی می­باشد، همخوانی و ارتباط موضوع مقاله­ ی ارسالی را با یک یا چند مورد از آن زمینه­ ها به طور دقیق مشخص کرده و در صفحه ­ی مشخصات مقاله، ذکر نمایند. بدیهی است که تایید نهایی تطبیق کامل موضوع مقاله با زمینه ­­های علمی انتشار نشریه به عهده هیات تحریریه نشریه خواهد بود.

 1-2- متن مقاله ارسالی عینا در هیچ نشریه، مجموعه مقاله ­های همایش­ها و نشریه­ های دیگر منتشر و یا همزمان برای چاپ ارسال نشده باشد. در ضمن موارد مربوط به تکراری بودن یا چاپ قبلی مطالب در سایر مجلات از داوران مقاله مورد سوال و بررسی قرار میگیرد.

 1-3-  ترتیب اسامی همراه با آدرس نگارندگان به فارسی و انگلیسی (با قید مرتبه علمی) در یک  صفحه جداگانه که به امضای آنان رسیده است، با مشخص کردن مسئول مکاتبه ضمیمه شود. مسئولیت مطالب مندرج در مقاله به عهده نگارندگان آن است.

 1-4-  هیات تحریریه با توجه به نظر داوران محترم حق رد، قبول و یا  ویرایش مقاله را دارد.

بازه زمانی دریافت تا پذیرش مقالات در این نشریه به طور میانگین بین 3 تا 6 ماه می باشد.