اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 726
تعداد پذیرش 324
تعداد عدم پذیرش 287

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد مقالات 403
تعداد مشاهده مقاله 135485
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 82533
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان پذیرش 333 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 42 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 131 روز
درصد پذیرش 45 %