اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1703
تعداد پذیرش 500
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 1002
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 766

مقالات منتشر شده (از سال 1394)
تعداد دوره‌ها 7
تعداد مقالات 478
تعداد مشاهده مقاله 286989
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 289232
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 39 روز
درصد پذیرش 29 %