اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2134
تعداد پذیرش 725
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 1173
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 916

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 48
تعداد مقالات 846
تعداد مشاهده مقاله 1128305
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 778728
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 26 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 132 روز
متوسط زمان داوری 35 روز
متوسط زمان پذیرش 347 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 58 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 23 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 124 روز
درصد پذیرش 34 %