اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1672
تعداد پذیرش 470
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 994
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 760

مقالات منتشر شده (از سال 1394)
تعداد دوره‌ها 7
تعداد مقالات 439
تعداد مشاهده مقاله 278420
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 281168
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 39 روز
درصد پذیرش 28 %