اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1515
تعداد پذیرش 470
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 847
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 644

مقالات منتشر شده (از سال 1394)
تعداد دوره‌ها 7
تعداد مقالات 487
تعداد مشاهده مقاله 326350
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 312153
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 37 روز
درصد پذیرش 31 %