اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2212
تعداد پذیرش 763
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 1198
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 939

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 50
تعداد مقالات 889
تعداد مشاهده مقاله 1199801
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 826973
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 27 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 132 روز
متوسط زمان داوری 35 روز
متوسط زمان پذیرش 358 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 58 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 23 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 117 روز
درصد پذیرش 34 %