معرفی گونه‌های پسیل‌ بالاخانواده‌ی Psylloidea (Hemiptera) در استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه

2 دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

3 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

4 موزه تاریخ طبیعی باسل سویس

چکیده

پسل­ها متعلق به راسته­ Hemiptera، زیر­راسته­­ی Sternorrhyncha و بالا خانواده­­ی Psylloidea می باشند. فون پسیل­های بالاخانواده­ی Psylloidea در استان آذربایجان شرقی در طی سال­های 1389-1390 مطالعه شد. جمع­آوری نمونه­های این بالا­خانواده با استفاده از روش­های مختلف از جمله تورزدن، استفاده از تله مالیز و قیف اشنایدر در باغات و مزارع مختلف استان آذربایجان شرقی انجام گرفت. در این پژوهش در مجموع 17 گونه جمع­آوری و شناسایی گردید که تعداد 7 گونه از آنها از خانواده­­ی Triozidae و 10 گونه دیگر از خانواده­­ی Psyllidae بودند. گونه­هایی که با یک ستاره مشخص شده­اند برای اولین بار از استان آذربایجان شرقی گزارش می­شوند.
Craspedolepta pontica* Dobreanu & Manolache, 1962; Cyamophila astragalicola* Gegechkori, 1977; Cyamophila oshanini* Loginova, 1964; Psyllopsis machinosus* Loginova, 1963; Psyllopsis repens* Loginova, 1963; Psyllopsis scuricola* Loginova, 1963; Camarotoscena fulgidipennis* Loginova, 1975; Cacopsylla bidens* Sulc, 1907; Cacopsylla pyri Linnaeus, 1758; Cacopsylla pyricola Forster, 1848; Bactericera albiventris* Forster, 1848; Bactericera nigricornis* Forster, 1848; Bactericera tremblayi Wagner, 1961; Bactericera trigonica* Hodkinson, 1981; Trioza chenopodii* Reuter, 1876; Trioza galii* Forster, 1848; Trioza urticae* Linnaeus, 1758.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of the Species Diversity of Psylloidea Superfamily (Hemiptera) in East-Azarbaijan Province

نویسندگان [English]

  • Z Ahmadi 1
  • A Mehrvar 2
  • H Lotfalizadeh 3
  • G Gharekhani 1
  • D Burckhardt 4
چکیده [English]

Psyllids are belonging to the order Hemiptera, suborder Sternorrhyncha, and superfamily Psylloidea. Studied materials were collected using different methods such as sweeping net, Malaise and Schneider traps from various orchards and fields of East- Azarbaijan province during 2010- 2011. In this study 17 species were collected and identified in which 7 species are belonging of Triozidae family and 10 species are belonging of Psyllidae family. Out of the studied materials, 14 species are being reported for the first time from East-Azarbaijan which marked with an asterisk. The list of the species is as follows:
Craspedolepta pontica* Dobreanu & Manolache, 1962; Cyamophila astragalicola* Gegechkori, 1977; Cyamophila oshanini* Loginova, 1964; Psyllopsis machinosus* Loginova, 1963; Psyllopsis repens* Loginova, 1963; Psyllopsis scuricola* Loginova, 1963; Camarotoscena fulgidipennis* Loginova, 1975; Cacopsylla bidens* Sulc, 1907; Cacopsylla pyri Linnaeus, 1758; Cacopsylla pyricola Fӧrster, 1848; Bactericera albiventris* Fӧrster, 1848; Bactericera nigricornis* Fӧrster, 1848; Bactericera tremblayi Wagner, 1961; Bactericera trigonica* Hodkinson, 1981; Trioza chenopodii* Reuter, 1876; Trioza galii* Fӧrster, 1848; Trioza urticae* Linnaeus, 1758.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psyllids
  • Psylloidea
  • Fauna
  • and East-Azarbaijan province
خاقانی­نیا، ص. ملکی میلانی، ح. و حداد ایرانی نژاد، ک. 1379.شاخص­های مرفولوژیک و پراکنش گونه های پسیل گلابی طی فصل زراعی در روی درخت میزبان.مجله دانش کشاورزی شماره 2 (جلد 10): 51-61ص.
کیهانیان ع الف تقدیسی م و فرزانه الف، 1378. بررسی بیولوژی پسیل زیتون Euphyllura olivina و تغییرات جمعیت آن در منطقه طارم علیای زنجان. آفات و بیماری­های گیاهی، 67 (1 و 2): 71-78 ص.
مهرنژاد م، 1381. پسیل پسته و سایر پسیل­های مهم ایران. انتشارات وزارت جهادکشاورزی و سازمان تحقیقات آموزش کشاورزی، 102 ص.
Bajeva VG and Klimaszewski SM, 1993. A survey of the species of the genus Cyamophila Log. (Homoptera, Psylloidea). Acta Biological Silesiana, 22(39): 30-56.
 
Brown GR and Hodkinson I D, 1988. Taxonomy and ecology of the jumping plant- lice of Panama (Homoptera; Psylloidea). Entomonograph, 9: 304 pp.
 
Burckhardt D, 1988. Angaben zur Psylliden fauna der Nordostturkei (Homortera: Psylloidea). Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 38(1): 31-44.
 
Burckhardt D, 2005. Biology, Ecology, and Evolution of Gall- inducing Psyllids (Hemiptera: Psylloidea). In: Araman, A., Schaefer, C. W. and Withers, T. M. Biology, Ecology, and Evolution of Gall- inducing Arthropods. Science Publishers, Insectology, 143-155.
 
Burckhardt D, 2008. Order Sternorrhyncha, superfamily Psylloidea. Artheropod Fauna of the UAE, 1: 159-169.
Burckhardt D and Freuler J, 2000. Jumping plant lice (Hemiptera: Psylloidea) from sticky traps in carrot fields in Valais, Switzerland. Mitteillungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, 73: 191-209.
 
Burckhardt D and Hodkinson ID, 1986. A revision of the west palaearctic pear psyllids (Hemiptera: Psyllidae). Bulletin of Entomological of Research, 76: 119-132.
 
Burckhardt D and Lauterer P, 1993. The jumping plant lice of Iran (Homoptera, Psylloidea). Revue Suisse de Zoologie, 100 (4): 829-898.
 
Burckhardt D and Mifsud D, 1998. Psylloidea (insecta: Hemiptera) of the Arabian Peninsula. Fauna of Arabia, 17: 7-49.
 
Burckhardt D and Önucar A, 1993. A review of Turkish jumping plant-lice (Homoptera, Psylloidea). Revue Suisse de Zoologie, 100 (3): 547-574.
 
Burckhardt D and Van Harten AV, 2006. Jumping plant- lice (Insecta: Hemiptera: Psylloidea) of Yemen. Fauna of Arabia, 21: 189-216.
 
Dobreanu E and Manolache C, 1962. Homoptera Psylloidea. Academiei Republicii Populare Romine, Bucarest (Romania), 8: 374.
 
Drohojowska J, 2011. Eogyropsylla sedzimiri sp. nov. from, Eocene baltic amber with a key to the species of the fossil genus Eogyropsylla Klimaszewski, 1993 (Hemiptera Sternorrhyncha Psylloidea). Zootaxa, 2803: 41-48.
 
Hodkinson ID, 1974. The biology of the Psylloidea (Homoptera): A review. Bulletin of Entomological Research, 64: 325-339.
 
Hodkinson ID, 1981. Status and taxanomy of the Trioza (Bactericera) nigricornis Forster complex (Hemiptera: Triozidae). Bulletin of Entomological Research, 71: 671-679.
 
Kazemi MH and Mashhadi Jafarloo M, 2008. Labratory investigation of the biology of Bactericera tremblayi Wag. (Homoptera: Triozidae) a new pest in onion fields of Iran. American Journal of Agricultural and Biological Sciences, 3(4): 686-688.
 
Lehr PA, 1988. Homoptera and Heteroptera. In: Biol, Sci. and Lehr (ler), P. A. keys of the Insects of the Far East of the USSR. Academyc of Sciences of the USSR, 6(2): 495-542.
 
Naeem A and Behdad E, 1988. The biology of ”gaz psyllid” in Iran. Entomologiy Phytopathology Appl, 55: 29-30.
 
Ossiannilsson F, 1992. The Psylloidea (Homoptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Entomologica Scandinavica, 26: 346pp.
 
White IM and Hodkinson ID, 1985. Nymphal taxonomy and systematics of the Psylloidea. Bullettin of the Natural History, 50: 153-301.
 
Yana W, Tamesse JL and Burckhardt D, 2010. Jumping plant- lice of the family Psyllidae Latreille (Hemiptera: Psylloidea) from the center region of Cameroon: Faunistics, phenology and host plants. Journal of Entomology, 7(1): 1-18.
 
Zeidan N and Burckhardt D, 1998. The Jumping plant lice of Lebanan (Hemiptera: Psylloidea). Revue Suisse de Zoologie, 105(4): 797-812.