کاربرد ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و تکنیک تاپسیس در تعیین ارزش وزنی معیارها و ارزیابی پایداری کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان‌های منتخب استان آذربایجان شرقی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت کشاورزی، دانشگاه تبریز

2 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده

چکیده
تحقیق حاضر با هدف ارزیابی پایداری مولفه­های کشاورزی رایج شهرستان­های منتخب استان آذربایجان شرقی شامل تبریز، اهر و مراغه انجام شده است. شاخص­های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی به عنوان شاخص­های تصمیم­گیری ارزیابی در نظر گرفته شدند. داده­ها و اطلاعات مورد نیاز در این مطالعه با بهره­گیری از نظرات فنی کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی از طریق تکمیل پرسشنامه و سالنامه­های آماری استان در سال ۱۳۹۱ جمع آوری ­شد. تعیین ارزش وزنی شاخص­ها و زیر شاخص­ها به روش تحلیل سلسله مراتبی  (AHP)انجام گرفت. اهمیت نسبی هر یک از زیرشاخص­ها در گزینه­ها (مناطق کشاورزی) نیز با استفاده از تکنیک تاپسیس تعیین شد. نتایج تحقیق نشان داد که معیار زیست محیطی بیشترین و معیار اجتماعی کمترین تاثیر را در پایداری کشاورزی مناطق منتخب دارد. افزون بر این نتایج بیانگر آن است که شهرستان اهر مطلوب­ترین منطقه در بین سه شهرستان به لحاظ پایداری کشاورزی می­باشد. نتایج حاصل از مقایسه­ی شاخص­های زیست محیطی نشان داد که شهرستان­های اهر و تبریز دارای بیشترن تنوع گیاهان زراعی هستند و شهرستان مراغه دارای تنوع زراعی پایینی است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Combined Use of AHP and TOPSIS Technique for Determining the Weighted Criteria and Evaluation of Agricultural Sustainability (Case Study: Selected Counties of East Azarbaijan Province)

نویسندگان [English]

  • Masoomeh Dadashian 1
  • Ghader Dashti 2
  • Babollah Hayati 2
  • Mohammad Ghahremanzadeh 2
چکیده [English]

Abstract
       This study aimed to assess the sustainability of current agricultural component of the selected counties of East Azarbaijan province, including Tabriz, Ahar and Maragheh done. Indicators of social, economic and environmental assessment decisions were considered as indicators. Data and information required in this study using technical comments Jihad Agriculture Organization experts through questionnaires and statistical yearbooks were collected in the year 1391. Value-weighted index and the index of the Analytic Hierarchy Process (AHP) were performed. The relative importance of each of the sub options (agricultural areas) also was determined using TOPSIS technique. The results showed that the highest standards of environmental and social criteria selected regions are minimal impact on agricultural sustainability. Moreover, the results indicate that the Ahar is most desirable area in terms of three agriculture sustainable index. Environmental indicators in the Ahar and Tabriz counties has the greatest diversity of crops are and crop diversity is low and the county of Maragheh.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • analytical hierarchy process
  • Assessment
  • East Azerbaijan
  • Sustainable Agriculture
  • TOPSIS