برآورد کارایی زیست‌محیطی بخش کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده

فعالیت‌های اقتصادی با بروز برخی از پیامدهای زیست‌محیطی مضر مانند گرم شدن کره‌ی‌ ‌زمین، تغییر ‌اقلیم و باران‌های اسیدی همراه می‌باشد. از این رو لازم است تا این اثرات بر مبنای تئوری‌های اقتصادی-زیست محیطی مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرند. بر این اساس، اصلاح مدل‌های کارایی با وجود تولید توأم ستاده‌های مطلوب و نامطلوب امری ضروری به نظر می‌رسد. در این مطالعه به بررسی کارایی زیست‌محیطی بخش کشاورزی در طی سال‌های 1390-1373 با وجود پنج آلاینده (SO2، NOx، CH4، CO و CO2) و با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد که مقادیر کارایی با در نظر گرفتن محصولات بد (آلاینده ها)، کمتر از کارایی بدون در نظر گرفتن آن است. به طوری که متوسط کارایی از 98/0 به 72/0کاهش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد که شرایط زیست‌محیطی به صورت معنی‌داری روی کارایی اثر می‌گذارد. براین اساس، پیشنهاد می‌شود برای دست‌یابی به یک دید واقع‌بینانه از وضعیت بنگاه‌های تولیدی، کالاهای خوب و بد در محاسبات کارایی وارد گردد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating Environmental Efficiency of the Agricultural Sector

نویسندگان [English]

  • Morteza Molaei 1
  • Fatemeh Sani 2
چکیده [English]

         Economic activity is associated with the incidence of some adverse environmental consequences such as global warming, climate change and acid rain. Therefore, it is necessary to analyze these impacts using economic-environmental theories. On this base, it is necessary to correct the efficiency models by combining good and bad outputs in efficiency calculations. In this study, environmental efficiency of agricultural sector is calculated by including data of five pollutants ( ،NOX ، ،CO،  during 1373-1390 using Data Envelopment Analysis. The results show that the efficiency scores by including bad outputs (pollutants) less than the efficiency without the inclusion of bad outputs. By inclusion of bad outputs in the process of calculating efficiency, the average efficiency has fallen from 0.98 to 0.72. This suggests that environmental conditions have significant impact in efficiency measures. On this base, it is proposed to include good and bad outputs in efficiency measures for achieving a realistic view of the situation of firms.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Sector
  • Data Envelopment Analysis
  • Environmental efficiency
  • Good and Bad