دوره و شماره: دوره 25، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-75 
5. اثر استفاده از پساب کارخانه تولید خمیر‌مایه بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در منطقه قراملک تبریز

صفحه 64-77

جلیل شفق کلوانق؛ سعید زهتاب سلماسی؛ مرتضی اعلمی میلانی؛ شاهین اوستان؛ سهیلا عبدلی


6. واکنش عملکرد و برخی صفات مورفولوژیک دو رقم باقلا (Vicia faba L.) به تاریخ‏های مختلف کاشت‏ در منطقه اهواز

صفحه 79-89

حدیث حسنوند؛ سید عطاءاله سیادت؛ محمدرضا مرادی تلاوت؛ سید هاشم‏ موسوی؛ عبدالحمید کرمی نژاد


8. تاثیر کودهای سبز و نیتروژن برعملکرد و شاخص‌های رشدی ذرت

صفحه 105-124

غلامرضا محمدی؛ مریم صفری پور؛ محمد اقبال قبادی؛ عبداله نجفی