تأثیر ضایعات چای و زئولیت به¬ عنوان بستر کشت بدون خاک بر رشد و کیفیت میوه گوجه¬فرنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه گیلان

چکیده

     امروزه کمبود آب آبیاری، وجود بیماری­های خاک­زی، عملکرد و کیفیت پایین محصول در بسترهای خاکی منجر به توسعه سیستم­های هیدروپونیک گردیده است. در این پژوهش، تأثیر پنج بستر کشت مختلف شامل ضایعات چای، نسبت­های حجمی ضایعات چای: زئولیت (1:3)، ضایعات چای: زئولیت (1:1)، ضایعات چای: زئولیت (3:1) و زئولیت: پرلیت (2:1) به­عنوان بستر کشت بدون خاک بر رشد و کیفیت میوه گوجه­فرنگی رقم’ گاوریش‘ بررسی گردید. نتایج نشان داد که نوع بستر بر ارتفاع ساقه و طول ریشه و نیز خصوصیات کیفی میوه از جمله سفتی بافت، ویتامین ث، میزان فنل کل و ظرفیت آنتی­اکسیدانی گوجه­فرنگی تأثیر معنی­داری داشته است. بالعکس، قطر ساقه، تعداد میوه و رنگ میوه­ها تحت تأثیر نوع بستر قرار نگرفت. با افزایش حجم ضایعات چای به زئولیت طول ریشه و ارتفاع ساقه کاهش یافته به­طوری­ که بیشترین ارتفاع گیاه در بستر زئولیت (2:1) پرلیت بدست آمد. همچنین همبستگی مثبتی بین میزان فنل کل و ظرفیت آنتی­اکسیدانی میوه­ها مشاهده شد. بنابراین، نتایج نشان داد که ضایعات چای به تنهایی یا همراه با زئولیت می­تواند بستر مناسبی برای کشت گوجه­فرنگی باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Tea Waste and Zeolite as a Growing Substance in Soilless Culture on Growth and Quality of Tomato Fruit

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ahmadi Dahaj
  • Mahmood Ghesemnezhad
  • Mohsen Zavareh
  • Mohammad Ali Shiri
چکیده [English]

      Recently, water deficiency, existence of soil-borne pathogens and low fruit yield and quality which produced in soil culture systems lead to develop hydroponic systems. In the present study, effect of five different growing media including tea waste, tea waste + zeolite (1:1), tea waste + zeolite (3:1), tea waste + zeolite (1:3), zeolite + perlite (1:2) (v/v) as a soilless growing media on tomato (Lycopersicon esculentum, cv. gavrish) growth and fruit quality was investigated. The results showed that the kind of growing media have significantly affected on stem height, root length and fruits quality characteristics such as firmness, vitamin C, total phenol and antioxidant capacity of tomato. Conversely, stem diameter, fruit numbers and fruits color value was unaffected by growing media. With increasing tea waste to zeolite ratio, stem height and root length decreased, as the most stem height was found in zeolite: perlite (1:2) medium. Moreover, positive correlation between total phenol and antioxidant capacity of fruits was observed. Overall, the results showed that using tea waste alone or incorporation with zeolite can be a suitable medium for growing tomato. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fruit quality
  • Soilless culture
  • Tea waste
  • Tomato
  • Zeolite