دوره و شماره: دوره 21، شماره 1، بهار 1390، صفحه 1-163 

مقاله پژوهشی

1. بررسی برخی ویژگی های زراعی ذرت (Zea mays L.)در کشت مخلوط با باقلا L.) Vicia faba)

صفحه 1-16

اسماعیل رضائی چیانه؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ کاظم قاسمی گلعذانی؛ سعید اهری‌زاد


2. مقایسه پایداری عملیات کشاورزی در سبزیجات شهرستان جیرفت (مطالعه موردی پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی)

صفحه 15-28

محسن عادلی ساردوئی؛ باب اله حیاتی؛ شاپور ظریفیان؛ سید داود حسینی نسب؛ رسول محمد رضایی


7. عکس‌العمل عملکرد کمی و کیفی کلزا به سیستم‌های مختلف کوددهی در تناوب زراعی

صفحه 87-103

خسرو محمدی؛ امیر قلاوند؛ مجید آقا علیخانی؛ اسعد رخزادی؛ بابک پاساری؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ مختار اسکندری؛ محسن جواهری؛ غلامرضا حیدری؛ یوسف سهرابی


9. بررسی تاثیر محتوای رطوبت دانه بر برخی خواص فیزیکی دو رقم شلتوک برنج

صفحه 115-123

عزت‌اله عسکری اصلی‌ارده؛ صدیقه شکربیگی؛ سمانه شجاعی