نویسنده = حامد منصوری
بهبود شاخص های فیزیولوژیکی رشد و عملکرد ریشه چغندرقند از طریق هیدروپرایمینگ بذر و محلول پاشی اسید هیومیک در شرایط تاخیر کاشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1403

10.22034/saps.2023.56557.3044

علی سرخوش؛ محمد علی ابوطالبیان؛ حامد منصوری


تأثیر خاک‏ورزی، مدیریت بقایا و کود نیتروژن بر بیلان کربن و پتانسیل گرمایش جهانی در کشت ذرت

دوره 25، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 29-44

روح الله مرادی؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ حامد منصوری


پهنه بندی وضعیت توسعه کشاورزی پایدار در ایران و ارائه راهبردهای پایداری

دوره 23، شماره 4، بهمن 1392، صفحه 179-197

علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ روح اله مرادی؛ حامد منصوری