کلیدواژه‌ها = GIS
تعداد مقالات: 6
4. بررسی و مقایسه توان اکولوژیکی و کاربری های فعلی در اراضی جنوب ارومیه بر اساس اصول آمایش سرزمین

دوره 24، شماره 1، بهار 1393، صفحه 127-137

ناصر احمدی ثانی؛ سوران بالیغی؛ عبداله جوانمرد؛ منصور سهرابی


5. پهنه بندی آگرواکولوژیک گندم در حوضه آبریز بروجن: ارزیابی سیستم های زراعی دیم و آبی

دوره 22، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-12

جواد طایی سمیرمی؛ احمد قنبری؛ ابراهیم امیری؛ عبدالعلی غفاری؛ براتعلی سیاهسر؛ شمس اله ایوبی