کلیدواژه‌ها = واژه­های کلیدی: سرعت پرشدن دانه
تعداد مقالات: 1
1. اثر شوری، ورمی‌کمپوست، هیومیک اسید و تلقیح بذر با فلاوباکتریوم بر پر شدن دانه چاندم

دوره 31، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 251-269

10.22034/saps.2021.13108

سارا محمدی کله سرلو؛ رئوف سید شریفی؛ محمد صدقی؛ حامد نریمانی؛ راضیه خلیل زاده