تحلیل تأثیر تغییرات دما و بارش بر خشک شدن باغات انجیر استهبان در سال‌های اخیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کویر شناسی، دانشگاه سمنان

2 ایستگاه تحقیقات انجیر استهبان

چکیده

         در این تحقیق به منظور بررسی تأثیر عوامل اقلیمی احتمالی خشکیدگی درختان انجیر دیم استهبان، ابتدا داده­های اقلیمی‌(میانگین بارندگی و دما)  تهیه و مورد بررسی قرار گرفت. طول دوره آماری برای داده­های بارندگی و دما 32 ساله از سال آبی (1360-1359) تا (1391-1390) بوده است. زمان در هر دو پارامتر به صورت سالانه و ماهانه در نظر گرفته شد. سپس با آزمون روند با استفاده از نرم‌افزارUGS  و روش ناپارامتریک من-کندال، تغییرات پارامترهای بارش و دما در سری­های زمانی در طول دوره آماری به دست آمد. شاخص  SPI(12 و 6 ماهه) و در نهایت، شدت و تداوم خشک‌سالی محاسبه گردید. نتایج این پژوهش مبین روند معنی­دار میانگین بارندگی و دمای برخی ماه­ها در منطقه مورد مطالعه است. بارندگی فقط در اردیبهشت ماه و دما نیز در ماه­های اسفند، خرداد و تیر دارای روند بوده است. این نتایج نشان­دهنده عدم روند معنی دار میانگین بارندگی و دما در سری سالانه و ماهانه در منطقه مورد مطالعه است. به جز میانگین بارندگی اسفند ماه در ایستگاه­های آباده تشک، فسا، علی آباد خفر و گوزون روند کاهشی و میانگین دمای اسفند ماه در ایستگاه­های جهان آباد بختگان، دوبنه و رونیز علیا روند افزایشی داشته و همچنین خشک‌سالی نیز در شش ماهه اول سال­ها با تداوم 5 تا 7 ساله همراه بوده که با توجه به تأثیر پراکنش بارش روی انجیرستان­ها باعث خشکیدگی درختان گردیده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می­دهد که 36 درصد درختان آسیب دیده از خشک‌سالی می­باشند. اگرچه در سال‌های اخیر فراوانی خشک‌سالی ملایم بیشتر بوده ولی تداوم خشک‌سالی همراه با خشک‌سالی‌های شدید و متوسط سال‌های 1387-1386 و 1388-1387 و همچنین افزایش دما در برخی ماه­ها عامل خشکیدگی درختان انجیر دیم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the Impacts of Temperature and Precipitation Variations on Drying Fig Orchards of Estahabn in Recent Years

نویسندگان [English]

  • Ghazal Hoseini 1
  • Mohammad Rahimi 1
  • Moslem Jafari 2
  • Davood Kartooli Negad 1
چکیده [English]

In this study the climate data (mean annual rainfall and temperature) were examined to investigate possible causes of rain-fed fig orchards drying of Estehban. Precipitation and temperature data for 32-years period 1980-2012 were obtained. Trend test and Mann-Kendall method were used to study changes in precipitation and temperature time series during the statistical period. Drought severity and duration were obtained as well. Results of this study represent no significant trend in the study area average annual precipitation and temperature parameters. However for precipitation of May and temperatures in the months of March, June and July, a significant trend was seen. The results represent no significant trend for precipitation and temperature average in series, annual and monthly in most cases in the study area. Precipitation Changes in stations (Abadeh tashk, Fasa, Aliabad Khafr and Gozon) show decreasing trend in temperature changes at March in stations (Jahan Abade Bakhtegan, Roniz Olia and Do Boneh). Increasing trend and also of drought in the first six months years of With persistence 5 to 7 year was associated Considering to the impact of precipitation distribution on fig Orchards drying. The results of this study show that 36% of trees are affected by the drought. Although in recent years the frequency of mild drought has been more and persistence of drought, with severe and moderate drought years 2007-2008 and 2008-2009 and also an increase in temperature some months leads to drying are rain-fed fig trees.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate Change
  • Drought
  • Estahban
  • Mann-Kendall Test
  • Rain-Fed Fig
  • SPI