دوره و شماره: دوره 26، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-214 
6. واکنش گندم (.Triticum aestivum L) به کاربرد کمپوست مصرف شده قارچ خوراکی در شرایط مختلف رطوبتی

صفحه 85-100

یاسر یعقوبیان؛ همت اله پیردشتی؛ ایرج یعقوبیان؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ عزت اله اسفندیاری؛ ولی فیضی اصل


8. بررسی عملکرد و اجزای عملکرد گندم تحت تأثیر بقایای گیاهی، منابع نیتروژن و علف های هرز

صفحه 115-130

سیده سمانه سهرابی؛ اسفندیار فاتح؛ امیر آینه بند؛ افراسیاب راهنما


14. شبیه‌سازی اثر تغییر اقلیم بر تولید گندم در شرایط دیم ارومیه

صفحه 201-214

نبی خلیلی اقدم؛ تورج میرمحمودی؛ سیلا میرآب یگانه