نویسنده = سلیم فرزانه
بررسی اثر محلول پاشی 24-اپی براسینولید، اسپرمین و سیلیکون روی صفات رشدی و عملکرد دانه ذرت تحت تنش کم‌آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1403

10.22034/saps.2023.56134.3022

عزیزاله قاسمی؛ سلیم فرزانه؛ سجاد محرم نژاد؛ رئوف سید شریفی؛ احمد فتحی یوسف


عملکرد و اجزای عملکرد برنج در کشت تناوبی با شبدر تحت تاثیر کود نیتروژن و پتاسیم

دوره 33، شماره 4، دی 1402، صفحه 87-97

10.22034/saps.2023.53709.2940

مهرداد قنبری؛ احمد توبه؛ سلیم فرزانه؛ اکبر قویدل؛ سدابه جهانبخش


بررسی ژنوتیپ‌های امیدبخش سیب‌زمینی از نظر مقاومت به تنش خشکی در اردبیل

دوره 33، شماره 3، مهر 1402، صفحه 323-341

10.22034/saps.2022.52705.2901

غلامرضا حمزه پور؛ احمد توبه؛ داود حسن پناه؛ سلیم فرزانه


ارزیابی تولید غده های سوپرالیت سیب‌زمینی با اعمال روش های مختلف پلتینگ

دوره 32، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 261-277

10.22034/saps.2021.44350.2626

سودا قاسمی گرمی؛ مرتضی برمکی؛ سلیم فرزانه؛ ماندانا امیری


اثر کودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه نخود فرنگی (Pisum sativum L.) تحت سطوح مختلف آبیاری

دوره 31، شماره 3، آبان 1400، صفحه 169-180

10.22034/saps.2021.43011.2583

مهدی قاسم بگلو؛ محمد صدقی؛ رئوف سید شریفی؛ سلیم فرزانه


پر شدن دانه و ترکیب برخی اسیدهای چرب روغن کلزا (Brassica napus L.) با کاربرد کودهای زیستی و قطع آبیاری

دوره 27، شماره 4، دی 1396، صفحه 23-37

حسین وطن دوست؛ رئوف سید شریفی؛ سلیم فرزانه؛ داود حسن پناه