کلیدواژه‌ها = محتوای نسبی آب برگ
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست بر رشد و روابط آبی گیاه کینوا در شرایط تنش شوری

دوره 31، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 131-147

10.22034/saps.2021.39920.2493

سجاد علیار؛ ناصر علی اصغرزاد سلمانی؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ شاهین اوستان


2. اثر قارچ اندوفیت Piriformospora indica بر شاخص‌های مورفوفیزیولوژیکی پایه گلابی پیرودوارف در شرایط تنش شوری

دوره 31، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 129-147

10.22034/saps.2021.13102

محمد عدلی پور؛ حمید حسن پور؛ فریبرز زارع نهندی؛ ناصر علی اصغرزاد؛ عباس عبدالهی


3. اجزای عملکرد، کیفیت نیام و دانه لوبیا سبز در شرایط تنش کم‌آبی و محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک و مگافول

دوره 29، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 95-111

سیده زینب حسینی؛ طاهر برزگر؛ جعفر نیکبخت؛ زهرا قهرمانی