کلیدواژه‌ها = کشاورزی ارگانیک
تعداد مقالات: 5
1. کاربست تئوری تجزیه رفتار برنامه ریزی شده در پذیرش کشاورزی ارگانیک

دوره 28، شماره 1، بهار 1397، صفحه 169-183

حسین یادآور؛ مینا نامی؛ شاپور ظریفیان


2. واکاوی موانع و محدودیت‌های توسعه کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی

دوره 27، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 233-245

مائده هاتفی؛ مهناز محمدزاده؛ حسین حسین شعبانعلی فمی


3. بررسی عوامل مؤثر بر نگرش گندمکاران شهرستان خدابنده نسبت به کشاورزی ارگانیک

دوره 26، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 155-170

زهرا هوشمندان مقدم فرد؛ علی شمس


4. سنجش نگرش و میزان بکارگیری فناوری‌های کشاورزی ارگانیک توسط سیب‌زمینی کاران شهرستان فریدن

دوره 24، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 55-71

سید علیرضا قدیمی؛ حسین شعبانعلی فمی؛ علی اسدی


5. موانع تولید محصولات ارگانیک از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی

دوره 24، شماره 1، بهار 1393، صفحه 57-68

جعفر یعقوبی؛ علی جوادی