نویسنده = امیر آینه بند
تعداد مقالات: 4
1. مقایسه تولید کود کمپوست از بقایای گیاهان مختلف زراعی و اثر آن بر عملکرد دانه و برخی خصوصیات زراعی گندم

دوره 31، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 29-42

10.22034/saps.2021.13088

امیر آینه بند؛ آرام گرویی؛ اسفندیار فاتح؛ فروغ کاکا دزفولی


2. تأثیر شخم حفاظتی و مدیریت تلفیقی علف‌های هرز بر عملکرد، مصرف انرژی و هزینه تولید گندم در خوزستان

دوره 31، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 57-73

10.22034/saps.2021.13091

رحیم نورآفتاب؛ علی منصفی؛ افراسیاب راهنما قهفرخی؛ امیر آینه بند


3. ارزیابی برخی از ویژگی‌های ریشه‌ گندم‌های تیمار شده با مایکوریزا و آزوسپیریلوم

دوره 24، شماره 4.1، زمستان 1393، صفحه 61-73

مجید جیریایی؛ اسفندیار فاتح؛ امیر آینه بند


4. برآورد شاخص‌های کارآیی نیتروژن و تغییرات عناصر غذایی در گندم تحت تأثیر مدیریت بقایا و منابع مختلف کود نیتروژنه

دوره 24، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 17-33

سیده سمانه سهرابی؛ اسفندیار فاتح؛ امیر آینه بند؛ افراسیاب راهنما