کلیدواژه‌ها = تداخل
تعداد مقالات: 9
2. تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز زیره سبز(Cuminum cyminum) در شرایط دیم در سبزوار

دوره 29، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 117-127

حسین نصرآبادی؛ محمد آرمین؛ حمید مروی


3. ارزیابی صفات مورفولوژیکی، اجزای عملکرد و محتوای اسانس بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fischer & C.A. Meyer) تحت تداخل علف‌های‌هرز

دوره 28، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 135-150

جلیل شفق‌کلوانق؛ اباصلت آزادمرد طالش‌مکاییل؛ یعقوب راعی؛ سعید زهتاب سلماسی؛ صدیف آزادمرد دمیرچی؛ سهیلا دست برهان


5. عملکرد و اجزای عملکرد دانه دو رقم جوی بهاره در شرایط تداخل ریشه و اندام هوایی یولاف وحشی (Avena fatua L.)

دوره 26، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 45-56

اسماعیل محمدی بیلانکوهی؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ عزیز جوانشیر؛ ساناز صنایعی؛ بهرام میرشکاری


6. دوره بحرانی خسارت علفهای هرز بادام زمینی (.Arachis hypogaea L) در منطقه ساری

دوره 25، شماره 2.1، تابستان 1394، صفحه 87-97

صادق کاووسی؛ رحمت عباسی؛ اسفندیار فرهمندفر؛ ایراندخت منصوری


7. بررسی تاثیر تداخل علف¬های¬هرز طبیعی مزرعه بر عملکرد ذرت دانه‌‌ای در تراکم¬¬های¬ مختلف کاشت

دوره 23، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 37-47

حسن دهقانیان؛ صفر نصراله¬زاده؛ جلیل شفق کلوانق