کلیدواژه‌ها = یونجه
تعداد مقالات: 6
2. شناسایی ارقام مناسب یونجه برای شرایط کم آبیاری در دشت تبریز

دوره 30، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 249-264

10.22034/saps.2020.12315

حسن منیری فر؛ پریسا مرادیان؛ رسول احمدی؛ علی مقدم


3. ارزیابی صفات زراعی یونجه با کاربرد پنرجتیک‌های P و K تحت شرایط آلوده و عدم آلودگی به سس (Cuscuta campestris)

دوره 30، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 177-189

بهزاد شریب؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ مجید نوروزی؛ روح اله امینی


4. تاثیر هم افزایی گلوموس موسه‌آ و سینوریزوبیوم ملیلوتی بر متابولیت‌های سازگاری یونجه

دوره 26، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 43-56

مهناز ظفری؛ علی عبادی؛ سدابه جهانبخش گده کهریز