دوره و شماره: دوره 24، شماره 4، زمستان 1393 
2. نقش کشت مخلوط سه گانه در کنترل علف­های هرز و عملکرد کدوی تخمه کاغذی (Cucurbita pepo L.)

صفحه 17-31

پرستو مرادی؛ جعفر اصغری؛ غلامرضا محسن آبادی؛ حبیب اله سمیع زاده


5. ارزیابی روش‌های مختلف خاک‌ورزی و مدیریت پسماند‌های جو در تولید ذرت

صفحه 61-69

رضا بنی اسدی؛ عنایت الله توحیدی نژاد؛ قاسم محمدی نژاد