کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
تعداد مقالات: 4
1. تلفیق تکنیکها و فنآوریهای نوین در ارزیابی تناسب اکولوژیکی اراضی برای کاربری‌های کشاورزی

دوره 30، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 281-294

10.22034/saps.2020.12317

نسرین روزی خواه؛ ناصر احمدی ثانی؛ نادر جلیل نژاد


4. موانع تولید محصولات ارگانیک از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی

دوره 24، شماره 1، بهار 1393، صفحه 57-68

جعفر یعقوبی؛ علی جوادی