دوره و شماره: دوره 23، شماره 4، بهمن 1392، صفحه 1-196 
پهنه‌بندی زراعی- بوم‌شناختی اراضی استان گلستان جهت کشت سویا با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی

صفحه 21-40

حسین کاظمی؛ زین العابدین طهماسبی سروستانی؛ بهنام کامکار؛ شعبان شتایی؛ سهراب صادقی


بررسی اثر تداخل علف‌های هرز و کود نیتروژن بر عملکرد نخود درکشت مخلوط با گندم

صفحه 85-100

عبدالوهاب عبداللهی؛ صفر نصراله زاده؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ سعید زهتاب سلماسی؛ سید سعید پورداد


پهنه بندی وضعیت توسعه کشاورزی پایدار در ایران و ارائه راهبردهای پایداری

صفحه 179-197

علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ روح اله مرادی؛ حامد منصوری