دوره و شماره: دوره 23، شماره 4.1 - شماره پیاپی 4، زمستان 1392، صفحه 1-227 (ویژه نامه زمستان 92) 
5. تأثیر تراکم بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم سورگوم علوفه ای در شرایط محدودیت آب

صفحه 51-65

یعقوب راعی؛ معصومه جورئت؛ حسین مقدم؛ محمدرضا چایی چی؛ وریا ویسانی


9. شناسایی مولکولی Artemia franciscana Kellogg 1906 در دریاچه بختگان، استان فارس

صفحه 107-117

سپیده شفائی؛ صمد زارع؛ رامین مناف فر؛ آفاق فلاحتی


10. اثر محلول‌پاشی عنصر روی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سویا در شرایط کمبود آب

صفحه 117-130

سمیه کرمی؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ فائزه قناتی؛ مونا پوردهقان


13. اثر کلش گندم و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سیر (.Alluim sativum L)

صفحه 157-168

قربانعلی اسدی؛ رضا قربانی؛ سرور خرم دل؛ گلثومه عزیزی


14. ارزیابی تأثیر پرورش تعداد متفاوت اردک درشالیزار برمیزان عملکرد ارقام برنج (.Oryza sativa L) منطبق با زراعت ارگانیک

صفحه 169-185

محمود محمدی؛ همت‌اله پیردشتی؛ قاسم آقاجانی مازندرانی؛ سید یوسف موسوی طغانی


16. تجزیه و تحلیل الگوی مصرف انرژی در مزارع ذرت دو اقلیم متفاوت (شمال و جنوب) استان آذربایجان غربی

صفحه 201-214

شهناز رضایی شیرمرد؛ منصور سهرابی؛ محمدعلی صالحی؛ سلیمان رسولی آذر


17. عکس العمل پیاز خوراکی به تناوب با چغندر در منطقه آذربایجان

صفحه 215-226

محمد باقر خورشیدی بنام؛ میرسعید عابدی؛ محمد محمدی پور؛ ابوالفضل ناصری؛ احمد بایبوردی