دوره و شماره: دوره 23، شماره 4.1 - شماره پیاپی 4، اسفند 1392، صفحه 1-227 (ویژه نامه زمستان 92) 
تأثیر تراکم بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم سورگوم علوفه ای در شرایط محدودیت آب

صفحه 51-65

یعقوب راعی؛ معصومه جورئت؛ حسین مقدم؛ محمدرضا چایی چی؛ وریا ویسانی


شناسایی مولکولی Artemia franciscana Kellogg 1906 در دریاچه بختگان، استان فارس

صفحه 107-117

سپیده شفائی؛ صمد زارع؛ رامین مناف فر؛ آفاق فلاحتی


اثر محلول‌پاشی عنصر روی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سویا در شرایط کمبود آب

صفحه 117-130

سمیه کرمی؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ فائزه قناتی؛ مونا پوردهقان


اثر کلش گندم و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سیر (.Alluim sativum L)

صفحه 157-168

قربانعلی اسدی؛ رضا قربانی؛ سرور خرم دل؛ گلثومه عزیزی


عکس العمل پیاز خوراکی به تناوب با چغندر در منطقه آذربایجان

صفحه 215-226

محمد باقر خورشیدی بنام؛ میرسعید عابدی؛ محمد محمدی پور؛ ابوالفضل ناصری؛ احمد بایبوردی