کلیدواژه‌ها = کودهای زیستی
تعداد مقالات: 9
1. اثر شوری، ورمی‌کمپوست، هیومیک اسید و تلقیح بذر با فلاوباکتریوم بر پر شدن دانه چاندم

دوره 31، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 251-269

10.22034/saps.2021.13108

سارا محمدی کله سرلو؛ رئوف سید شریفی؛ محمد صدقی؛ حامد نریمانی؛ راضیه خلیل زاده


2. بررسی زنده‌مانی باکتری Enterobacter cloacae در چند حامل جامد و اثر زادمایه‌های تهیه شده بر جوانه‌زنی و رشد گندم

دوره 29، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 167-180

فاطمه قاسمی پیرانلو؛ محمدرضا ساریخانی؛ نصرت اله نجفی


3. اثر کود آلی و زیستی بر عملکرد و برخی خصوصیات کیفی بالنگوی شهری ) (Lallemantia iberica در شرایط دیم

دوره 28، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 25-40

اسماعیل رضائی چیانه؛ شاهین فریدوند؛ رضا امیرنیا؛ حسن مهدوی کیا؛ امیر رحیمی


4. تاثیر میکوریزا و فسفات بارور2 بر عملکرد و اجزای عملکرد و میزان روغن گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت تنش خشکی

دوره 28، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 125-139

زبیده غلامی کالوس؛ امین صالحی؛ محسن موحدی؛ علی مرادی


5. اثر کودهای زیستی نیتروکسین و بیوسولفور بر صفات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی گیاه دارویی عروسک پشت پرده

دوره 27، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 39-49

سعید پرچیانلو؛ عزیزالله خیری؛ مسعود‌ ارغوانی؛ محمداسماعیل امیری


6. عملکرد و اجزای عملکرد باقلا (Vicia faba L.) در کشت مخلوط با بادرشبی (Dracocephalum moldavica) تحت تاثیر کودهای آلی و شیمیایی

دوره 27، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 121-136

لیلی وفادار ینگجه؛ روح اله امینی؛ عادل دباغ محمدی نسب


7. تأثیر کودهای زیستی، آلی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد انیسون (.Pimpinella anisum L)

دوره 25، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 161-175

یعقوب بهزادی؛ امین صالحی؛ حمیدرضا بلوچی؛ علیرضا یدوی


8. ارزیابی کشت مخلوط ذرت (.Zea mays L)و سه رقم لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) با کاربرد کود‌های زیستی و شیمیایی

دوره 25، شماره 1، بهار 1394، صفحه 99-113

عادل دباغ محمدی نسب؛ روح اله امینی؛ اقبال تمری