دوره و شماره: دوره 25، شماره 4، بهمن 1394 
پاسخ گندم به باقیمانده ورمی‌کمپوست و کود شیمیایی در خاک

صفحه 87-103

عبدالله جوانمرد؛ بهزاد نظری؛ علی جلیلیان؛ شهریار دشتی


ارزیابی عملکرد و پروتئین دانه جو در واکنش به نیتروژن و تداخل علف‌های هرز

صفحه 119-134

جلیل شفق؛ سعید زهتاب سلماسی؛ صفر نصراله زاده؛ نسرین هاشمی عمیدی؛ سهیلا دست برهان


بررسی ویژگی‌های رشدی و اسانس گیاه مرزه (Satureja hortensis L.) با کاربرد مس و روی

صفحه 135-147

حمایت عسگری لجایر؛ بابک متشرع زاده؛ غلامرضا ثواقبی؛ جواد هادیان