دوره و شماره: دوره 25، شماره 2.1 - شماره پیاپی 2، تابستان 1394، صفحه 1-167 
2. دوره بحرانی کنترل علف‌های‌هرز در بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fisch. et Mey)

صفحه 15-25

جلیل شفق کلوانق؛ مرتضی اعلمی میلانی؛ اباصلت آزاد مرد طالش میکاییل


3. بهبود تجمع عناصر غذایی پر و کم نیاز در ذرت با کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی

صفحه 27-43

عبدالله جوانمرد؛ سید حمید مصطفوی؛ اسغد خضری؛ سلیمان محمودی


4. واکنش رقابتی گندم نان (Triticum aestivum L.) و خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) به سطوح نیتروژن در شرایط شوری

صفحه 45-59

محمد رضا مرادی تلاوت؛ عادل پشت دار؛ سیدعطاء الله سیادت؛ سیدهاشم موسوی


7. دوره بحرانی خسارت علفهای هرز بادام زمینی (.Arachis hypogaea L) در منطقه ساری

صفحه 87-97

صادق کاووسی؛ رحمت عباسی؛ اسفندیار فرهمندفر؛ ایراندخت منصوری


13. ارزیابی عملکرد غده، صفات رویشی و باروری دانه گرده در شش خانواده حاصل از بذر حقیقی سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.)

صفحه 165-177

جابر پناهنده؛ مژگان عزیزی؛ جاوید عمارت پرداز؛ علیرضا مطلبی آذر؛ فریبرز زارع نهندی