نویسنده = فاطمه کاظمیه
تعداد مقالات: 7
2. تحلیل مسائل و مشکلات کشاورزی دقیق از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه

دوره 30، شماره 1، بهار 1399، صفحه 211-223

اسما عیدی؛ فاطمه کاظمیه؛ شاپور ظریفیان؛ سهراب میرلو


7. استراتژی‌های مدیریت واحدهای تولید کشاورزی در مقابله با تغییرات اکولوژیک دریاچه ارومیه مطالعه موردی: آذرشهر

دوره 28، شماره 1، بهار 1397، صفحه 199-214

ندا قدرتی؛ اژدر کرمی؛ فاطمه کاظمیه؛ عادل دباغ محمدی نسب