کلیدواژه‌ها = برنج
بررسی اثر روش های مختلف کاشت و سطوح مختلف توزیع هورمون ها بر صفات زایشی ژنوتیپ های برنج تحت تنش شوری در شمال خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1402

10.22034/saps.2021.47455.2721

کاوه لیموچی؛ سید عطاءاله سیادت


ارزیابی و کمی‌سازی خلاء عملکرد برنج با بهره گیری از روش آنالیز خط مرزی در قائمشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1402

10.22034/saps.2022.52762.2903

نسترن صلحی اسکویی؛ فائزه زعفریان؛ رحمت عباسی؛ بنیامین ترابی


ارزیابی ردپای آب و کارایی مصرف آب در محصول برنج در راستای پایداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1402

10.22034/saps.2022.49098.2774

آذر شیخ زین الدین؛ حامد قیاسی


مقایسه تأثیر شیوه‌های آبیاری و سن بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza sativa L.) رقم طارم هاشمی

دوره 29، شماره 2، تیر 1398، صفحه 67-78

ثریا باغی تبار فیروزجایی؛ رحمت عباسی؛ سید یوسف موسوی طغانی


ارزیابی پاسخ برنج(Oryza Sativa L.) به ‌مصرف نیتروژن، فسفر و پتاسیم براساس مدیریت تغذیه خاص مکان (SSNM)

دوره 28، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 235-248

حسن شکری واحد؛ ناصر دواتگر؛ مسعود کاوسی؛ شهریار بابازاده


ارزیابی تأثیر پرورش تعداد متفاوت اردک درشالیزار برمیزان عملکرد ارقام برنج (.Oryza sativa L) منطبق با زراعت ارگانیک

دوره 23، شماره 4.1، اسفند 1392، صفحه 169-185

محمود محمدی؛ همت‌اله پیردشتی؛ قاسم آقاجانی مازندرانی؛ سید یوسف موسوی طغانی


ارزیابی تحمل خشکی ارقام برنج در مراحل رویشی و زایشی با استفاده از شاخص¬های مبتنی بر عملکرد دانه

دوره 22، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 135-147

فاطمه عرفانی؛ مجید شکرپور؛ علی مومنی؛ عبدالرحمان عرفانی


گروه بندی ژنوتیپ‌های مختلف برنج با استفاده از تجزیه عاملی و تجزیه خوشه‌ای

دوره 21، شماره 3، آبان 1390، صفحه 89-111

حمیدرضا قربانی؛ حبیب الله سمیع‌زاده لاهیجی؛ بابک ربیعی؛ مهرزاد اله‌قلی پور