کلیدواژه‌ها = آبیاری
واکنش گیاه گوار (Cyamopsis tetragonoloba) به محلول‌پاشی سالیسیلیک‌اسید تحت سطوح مختلف آبیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1402

10.22034/saps.2022.46211.2695

سمیه محمدی ساردو؛ عنایت الله توحیدی نژاد؛ مهدی مهیجی


بهبود کارایی مصرف آب چغندرقند (Beta vulgaris L.)با کاربرد ورمی‌کمپوست و محافظ‌های گیاهی

دوره 32، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 1-18

10.22034/saps.2021.45156.2659

جلال آرژه؛ علیرضا پیرزاد؛ مهدی تاجبخش؛ سویل محمدزاده


اجزای عملکرد، کیفیت نیام و دانه لوبیا سبز در شرایط تنش کم‌آبی و محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک و مگافول

دوره 29، شماره 3، مهر 1398، صفحه 95-111

سیده زینب حسینی؛ طاهر برزگر؛ جعفر نیکبخت؛ زهرا قهرمانی


کاهش مصرف آب در گلخانه با کاربرد مواد افزودنی طبیعی و مصنوعی در خاک

دوره 28، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 217-229

علیرضا خوانین زاده؛ حمید سودایی زاده؛ محمد اخوان قالیباف


ارزیابی ژئوشیمیایی کیفیت آب‌های زیرزمینی دشت برازجان برای مصارف کشاورزی

دوره 27، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 133-145

زهرا سجادی میان آب؛ سید مسعود یعقوبی


تأثیر غلظت پساب کارخانه تولید خمیر‌مایه و دفعات آبیاری بر برخی صفات مورفولوژیکی و عملکرد گندم در منطقه قراملک تبریز

دوره 26، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 173-185

سهیلا عبدلی؛ جلیل شفق؛ سعید زهتاب سلماسی؛ شاهین اوستان؛ نسرین هاشمی عمیدی؛ بهنام قلیزاده


اثر تیمارهای آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد سه توده بومی رازیانه

دوره 22، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 57-71

اسماعیل رضائی چیانه؛ سعید زهتاب سلماسی؛ کاظم قاسمی گلعذانی؛ عباس دل آذر


تاثیر آبیاری و کود نیتروژنی بر خصوصیات مورفولوژیک، درصد و عملکرد اسانس گیاه دارویی شوید (Anethum graveolens L. )

دوره 22، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 91-100

سعیده مددی بناب؛ سعید زهتاب سلماسی؛ کاظم قاسمی گلعذانی


کشاورزی پایدار در قرآن

دوره 22، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 101-111

عباس یداللهی؛ رضا شاه¬‌حسینی؛ عباس شمس؛ حسین خسروی


اثرتنش کم آبی بر ترکیب شیمیایی، جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه در بابونه آلمانی

دوره 21، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 139-156

علیرضا پیرزاد؛ مهدی تاجبخش؛ رضا درویش زاده