دوره و شماره: دوره 21، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 1-131 
6. بررسی وضعیت نور در کشت خالص و مخلوط جو و ماشک گل خوشه‌ای و ارتباط آن با عملکرد علوفه

صفحه 53-65

ایوب احمدی؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ سعید زهتاب سلماسی؛ روح اله امینی؛ حسین جانمحمدی؛ فیروز نامی


10. استفاده از مدل ‌های تجربی جهت ارزیابی افت عملکرد سویا در روش‌های مختلف کنترل علف ‌های هرز

صفحه 59-72

فائضه موحد پور؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ محمدرضا شکیبا؛ سعید اهری‌زاد؛ سعید صفری قلعه؛ ایوب احمدی


11. تاثیر کودهای زیستی فسفاته بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی

صفحه 117-130

مصطفی قبادی؛ شاهرخ جهانبین؛ رحیم مطلبی فرد؛ خسرو پرویزی