دوره و شماره: دوره 20، شماره 3، پاییز 1389 

مقاله پژوهشی

1. مقاومت به خشکی در چند توده ‌بومی زیره سبز (Cuminum cyminum L.)

صفحه 1-14

هادی شوریده؛ حسن پاک نیت؛ سجاد زارع


4. برآورد توان مصرفی کمباین سهند 68 اس برای برداشت گندم (رقم الوند)

صفحه 41-59

شمس‌الله عبدالله‌پور؛ حمیدرضا قاسم‌زاده؛ سمیرا زارعی


5. تعیین مدل ریاضی مناسب برای پیش بینی هزینه‌های تعمیر و نگهداری ماشین‌های تسطیح اراضی (تراکتور چرخ ‌زنجیری)

صفحه 61-72

حسین غفاری؛ خسرو محمدی قرمزگلی؛ رضا فعله‌گری؛ یحیی عجب شیرچی؛ محمد دولت‌علیزاده