دوره و شماره: دوره 27، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-208 

مقاله پژوهشی

1. تعیین بهره‌وری بهینه مصرف آب در پایداری تولید گندم

صفحه 1-18

سحر شیبانی؛ احمد قنبری؛ محمدرضا اصغری پور؛ بهروز ابول‌پور


6. ارزیابی عملکرد دانه هیبریدهای ذرت (.Zea mays L) تحت محدودیت آب

صفحه 85-96

وحید نصراله زاده اصل؛ سجاد محرم نژاد؛ مهری یوسفی؛ علی بنده حق؛ لاله ابراهیمی


8. بررسی رشد و عملکرد یازده توده خربزه ایرانی در شرایط کم آبی

صفحه 111-123

هادی لطفی؛ طاهر برزگر؛ زهرا قهرمانی؛ ولی ربیعی


13. عملکرد و اجزای عملکرد بالنگوی شهری(Lallemantia iberica Fisch. et Mey) در کشت مخلوط با انیسون(.Pimpinella anisum L) تحت آلودگی علف‌های‌هرز

صفحه 183-195

مهدی ملک زاده؛ جلیل شفق کلوانق؛ سعید زهتاب سلماسی؛ صفر نصراله زاده؛ عادل دباغ محمدی نسب