کلیدواژه‌ها = گندم
تعداد مقالات: 46
1. برخی تغییرات رویشی و عملکرد گونه‌های گندم با سطوح پلوئیدی مختلف تحت تنش شوری و آب مغناطیسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22034/saps.2021.46945.2704

اسماعیل محمدی بیلانکوهی؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ جلیل شفق کلوانق؛ روح اله امینی


2. تاثیر محلول پاشی پتاسیم، سالیسیلیک اسید و گاما آمینو بوتریک اسید بر عملکرد، اجزا عملکرد و جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم در ژنوتیپ های گندم نان با شرایط تنش شوری خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22034/saps.2021.46995.2707

وحید سلمان پور؛ سوران شرفی؛ محمد رضایی؛ معروف خلیلی؛ ناصر عباسپور


3. اثر خاک‌ورزی حفاظتی و روش آبیاری بر مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای در تولید گندم آبی

دوره 31، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 117-132

10.22034/saps.2021.42143.2558

صادق افضلی نیا؛ سید منصور علوی منش؛ ماشاء الله زارع


5. تأثیر شخم حفاظتی و مدیریت تلفیقی علف‌های هرز بر عملکرد، مصرف انرژی و هزینه تولید گندم در خوزستان

دوره 31، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 57-73

10.22034/saps.2021.13091

رحیم نورآفتاب؛ علی منصفی؛ افراسیاب راهنما قهفرخی؛ امیر آینه بند


6. ضرورت تغییر تیپ‌های بهره‌وری رایج منطقه هوراند

دوره 30، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 327-339

10.22034/saps.2020.12320

حسین رضائی؛ سمیرا رسولی؛ مسلم ثروتی؛ علی اصغر جعفرزاده


7. تاثیر تلقیح باکتری‌های افزاینده رشد بر عملکرد دانه و ویژگی‌های فیزیولوژیک دو رقم گندم نان تیمار شده با کلریدکادمیوم

دوره 30، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 147-168

زهرا وطن پور؛ روح اله متفکر آزاد؛ سدابه جهانبخش گده کهریز؛ علی موافقی؛ محسن سبزی نوجه ده


10. تعیین کارایی فنی تولید گندم با تاکید بر کشاورزی پایدار در شهرستان ارومیه

دوره 29، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 233-245

محمد خداوردیزاده؛ مهرداد محمدی؛ دنیا میری


11. بررسی زنده‌مانی باکتری Enterobacter cloacae در چند حامل جامد و اثر زادمایه‌های تهیه شده بر جوانه‌زنی و رشد گندم

دوره 29، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 167-180

فاطمه قاسمی پیرانلو؛ محمدرضا ساریخانی؛ نصرت اله نجفی


13. سنجش شاخص فقر آبی کشاورزی در میان گندم‌کاران آبی شهرستان دزفول

دوره 29، شماره 1، بهار 1398، صفحه 285-304

بهنام همتی؛ معصومه فروزانی؛ مسعود یزدانپاه؛ بهمن خسروی پور


14. عوامل موثر بر پایداری نظام تولید گندم در شهرستان اردبیل

دوره 28، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 79-96

فاطمه جوانبخت؛ باب اله حیاتی؛ قادر دشتی


15. تاثیر باکتری‌های محرک رشد گیاه بر میزان آهن قابل جذب خاک و جذب آن توسط گندم

دوره 28، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 53-64

اکبر قدم خانی؛ نعیمه عنایتی ضمیر؛ مجتبی نوروزی مصیر


16. تاثیر سودوموناس‌ فلورسنت و سودوموناس‌ پوتیدا بر برخی ویژگی‌های زیستی خاک و شاخص‌های عملکرد گندم تحت تنش شوری

دوره 27، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 65-79

راحله وفادار؛ اکبر قویدل؛ اسماعیل گلی؛ علی اشرف سلطانی طولارود


17. تأثیر نیتروژن و ازتوباکتر بر عملکرد و اجزای عملکرد رقم روشن گندم (Triticum aestivum L.)

دوره 27، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 125-144

پیمان شریفی؛ مهدی امیریوسفی


18. ارزیابی صفات رشدی و پایداری عملکرد گندم با کاربرد تریکودرما و اینتروباکتر

دوره 26، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-15

فائزه محمدی کشکا؛ همت اله پیردشتی؛ یاسر یعقوبیان؛ اسماعیل بخشنده


19. واکنش گندم (.Triticum aestivum L) به کاربرد کمپوست مصرف شده قارچ خوراکی در شرایط مختلف رطوبتی

دوره 26، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 85-100

یاسر یعقوبیان؛ همت اله پیردشتی؛ ایرج یعقوبیان؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ عزت اله اسفندیاری؛ ولی فیضی اصل


20. بررسی عملکرد و اجزای عملکرد گندم تحت تأثیر بقایای گیاهی، منابع نیتروژن و علف های هرز

دوره 26، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 115-130

سیده سمانه سهرابی؛ اسفندیار فاتح؛ امیر آینه بند؛ افراسیاب راهنما


21. شبیه‌سازی اثر تغییر اقلیم بر تولید گندم در شرایط دیم ارومیه

دوره 26، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 201-214

نبی خلیلی اقدم؛ تورج میرمحمودی؛ سیلا میرآب یگانه


23. تأثیر غلظت پساب کارخانه تولید خمیر‌مایه و دفعات آبیاری بر برخی صفات مورفولوژیکی و عملکرد گندم در منطقه قراملک تبریز

دوره 26، شماره 1، بهار 1395، صفحه 173-185

سهیلا عبدلی؛ جلیل شفق؛ سعید زهتاب سلماسی؛ شاهین اوستان؛ نسرین هاشمی عمیدی؛ بهنام قلیزاده


24. تأثیر بقایای گیاهی گندم و لوبیا توام با سولفات روی بر غلظت روی و آهن و عملکرد دانه گندم

دوره 25، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 91-102

ابوالفضل باغبانی آرائی؛ سیدعلی محمد مدرس ثانوی؛ امیر کدخدایی


25. اثر استفاده از پساب کارخانه تولید خمیر‌مایه بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در منطقه قراملک تبریز

دوره 25، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 64-77

جلیل شفق کلوانق؛ سعید زهتاب سلماسی؛ مرتضی اعلمی میلانی؛ شاهین اوستان؛ سهیلا عبدلی