دوره و شماره: دوره 28، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-285 
2. بهبود شاخص‌های رشد و عملکرد سویا (Glycine max L.) با مدیریت تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی

صفحه 19-35

منوچهر شیری جناقرد؛ مرتضی کامرانی؛ سعید حکم علی پور؛ یعقوب راعی


3. نقش قارچ Rhizophagus irregularis در تعدیل جذب سرب توسط آفتابگردان

صفحه 37-50

امیرحسین دانش فر؛ ناصر علی اصغرزاد؛ شاهین اوستان؛ بهمن خوش رو


5. جمع‌آوری وشناسایی جدایه‌های ریزوبیوم بومی وارزیابی همزیستی آنان با لاین‌های پیشرفته شبدر ایرانی

صفحه 65-77

محمد شاهوردی؛ بهرام میرشکاری؛ هادی اسدی رحمانی؛ محمدرضا اردکانی؛ ورهرام رشیدی


7. برهم‌کنش تلقیح مایکوریزایی و فسفر بر شاخص‌های رشدی، تولید ریزغده و جذب عناصر غذایی سیب‌زمینی

صفحه 97-107

مصطفی قبادی؛ محسن موحدی دهنوی؛ خسرو پرویزی؛ دوستمراد ظفری؛ علیرضا یدوی


8. ارزیابی رشد، عملکرد و میزان ویتامین ث بامیه با کاربرد پوترسین و اسید هیومیک تحت تنش کم‌آبی

صفحه 109-123

طاهر برزگر؛ پوریا مرادی؛ زیبا حسن زاده؛ زهرا قهرمانی؛ جعفر نیکبخت