موضوعات = اکولوژی گیاهان زراعی
رفتار بنه‌زایی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) تحت تاثیر عمق و فواصل مختلف زهکشی در شرایط دشت ساری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1403

10.22034/saps.2023.57245.3072

فائزه زعفریان؛ عباس جلالی؛ حامد کاوه؛ فاطمه دلاورنیا


ارزیابی تنوع‌ زیستی کشاورزی در افغانستان تنوع گونه‌ای و ژنتیکی محصولات زراعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1403

10.22034/saps.2023.57598.3079

محمد یوسف جامی؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ سرور خرم دل؛ رامین نظریان


ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fischer & C.A. Meyer) در کشت مخلوط با باقلا (Vicia faba L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1403

10.22034/saps.2023.56092.3021

جلیل شفق کلوانق؛ یعقوب راعی؛ حسن دهقانیان؛ الهام کوهی


بررسی تأثیرکودهای زیستی و آلی بر برخی صفات کمی و کیفی گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1403

10.22034/saps.2023.56315.3030

کیامرث آزادی نژاد؛ امین صالحی؛ علیرضا یدوی؛ هوشنگ فرجی؛ پروین رستم پور


بررسی امکان توسعه کشت دیم کاملینا (Camelina sativa L.) در استان لرستان با استفاده از منطق فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1404

10.22034/saps.2023.57532.3077

حسین پورهادیان


اثر کود زیستی بر صفات رشدی و عملکرد بادرشبو (Dracocephalam moldavica L.) در کشت مخلوط با شنبلیله

دوره 34، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 79-94

10.22034/saps.2023.54633.2963

زهرا امیریان چلان؛ روح اله امینی؛ عادل دباغ محمدی نسب


اثر کاربرد آب مغناطیسی، کودهای آلی و زیستی بر صفات رشدی و عملکرد اسانس بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.)

دوره 33، شماره 4، دی 1402، صفحه 169-183

10.22034/saps.2023.55004.2975

فاطمه غلامی؛ روح اله امینی؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ محمد غفوری