دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی تأثیرسان‌همپ (Crotalaria juncea) و چاودار (Secale cereal L.) بر سرکوب علف‌های هرز و عملکرد کلم قمری (Brassica oleracea var. gongylodes)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1400

فاطمه احمدنیا؛ علی عبادی؛ مسعود هاشمی؛ لیلی نباتی


2. تحلیل تغییرکاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در استان آذربایجان شرقی با استفاده از تئوری داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1400

حسین راحلی؛ نادره قاسمی؛ حسین کوهستانی عین الدین؛ فاطمه کاظمیه


3. نقش مدیریت زراعی بر کاهش خسارت علف‌های هرز در سامانه تولید کنجد (Sesamum indicum L.) ارگانیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1400

صادق جلیلیان؛ فرزاد مندنی؛ علیرضا باقری؛ اکرم فاطمی


4. تجزیه پایداری عملکرد ژنوتیپ های گندم دوروم با استفاده از روش امی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1400

توحید نجفی میرک؛ مصطفی آقایی سربرزه؛ علی اکبر مویدی؛ امیرکیوان کفاشی؛ منوچهر سیاح فر


5. تعیین اثرات زیست محیطی تولید لوبیا و عدس با روش ارزیابی چرخه حیات ( مطالعه موردی: شهر یاسوج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1400

مدینه وهابی پور؛ غلامرضا سبزقبائی؛ سولماز دشتی


6. ارزیابی برخی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی زوفا تحت تاثیر تنش گرما و کود نیتروژن (مطالعه موردی: شرایط اقلیمی نیمه‌گرمسیری جیرفت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1400

مهرانگیز جوکار؛ نازیلا ابوسعیدی؛ احمد آیین؛ جواد طایی سمیرمی


7. تأثیر شخم حفاظتی و مدیریت تلفیقی علف‌های هرز بر عملکرد، مصرف انرژی و هزینه تولید گندم در خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1400

رحیم نورآفتاب؛ علی منصفی؛ افراسیاب راهنما؛ امیر آینه بند


8. اثر برخی تعدیل کننده‌های تنش بر خصوصیات مورفولوژیک و صفات کمی و کیفی علوفه کینوا (Chenopodium quinoa Willd) درشرایط تنش کم آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1400

سیده نسرین حسینی؛ جلال جلیلیان؛ اسماعیل قلی نژاد


9. مقایسه تولید کود کمپوست از بقایای گیاهان مختلف زراعی و اثر آن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گندم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1400

امیر آینه بند؛ آرام گرویی؛ اسفندیار فاتح؛ زهرا کاکادزفولی


10. مقایسه کارایی دو مدل DNDC و DAYCENT در حساسیت سنجی برآورد گازهای گلخانه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1400

نسرین مرادی مجد؛ غلامعباس فلاح قالهری؛ منصور چترنور


11. اثر قارچ اندوفیت Piriformospora indica بر شاخص‌های مورفوفیزیولوژیکی پایه گلابی پیرودوارف در شرایط تنش شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1400

محمد عدلی پور؛ حمید حسن پور؛ فریبرز زارع نهندی؛ ناصر علی اصغرزاد سلمانی؛ عباس یداللهی


12. بررسی کمی و کیفی موسیلاژ بالنگوی شهری (Lallemantia iberica(MB) Fischer & Meyer)با کاربرد کودهای شیمیایی مرسوم و نانو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1400

عبدالله جوانمرد؛ علی استادی؛ یوسف نصیری


13. ویژگی‌های کمی و کیفی علوفه در نظام‌های کشت مخلوط سورگوم (Sorghum bicolor L. Moench) و شبدر برسیم (Trifolium alexandrinum L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1400

فرید گل‌زردی؛ نغمه عاشوری؛ مهرداد عبدی؛ جلیل اجلی؛ محمدنبی ایلکایی


14. ارزیابی عملکرد و برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی لوبیا تحت تاثیر کم آبی و مولیبدن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1400

وحید فتحی رضائی؛ محمدرضا شکیبا؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ محمود تورچی


15. بررسی تحمل تنش یخ زدگی در تعدادی از ژنوتیپ های امید بخش کلزا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1400

اکبر عبدالهی حصار؛ امید سفالیان؛ بهرام علیزاده؛ حسن زالی؛ علی اصغری


16. ارزیابی عملکرد اسانس و شاخص‌های اکولوژیکی در کشت مخلوط آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) و سویا (Glycine max L.) با کاربرد قارچ میکوریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1400

عبدالله جوانمرد؛ مصطفی امانی ماچیانی؛ علی استادی؛ محمد رضا مرشدلو