دوره و شماره: دوره 29، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-317 

مقاله پژوهشی

1. ارزیابی عملکرد دانه و پایداری آن در لاین‌های امید بخش جو در مناطق شور

صفحه 1-13

علی براتی؛ سید علی طباطبائی؛ مهرداد محلوجی؛ محمد حسین صابری


11. تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر رشد و نمو زمین پوش های گل ناز(Portulaca grandiflora) و دم عقربی (Carpobrotus aciniformis)

صفحه 169-180

شیما یوسف زاده کندوانی؛ سعداله علیزاده اجیرلو؛ منصور مطلوبی؛ حسن شیرافکن اجیرلو


13. بررسی اثر سوپرنانوجاذب ASN-320 روی رشد کلزا در سطوح مختلف آبیاری

صفحه 193-207

داود زارع حقی؛ مهدی نصیری؛ رضا حسن پور؛ احمد حامی؛ سهیل سلیمی؛ ثریا علی پور جداری فر


14. ارتباط محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک، اسید هیومیک و دفعات برداشت با عملکرد و کیفیت بابونه آلمانی (.Matricaria chamomilla L)

صفحه 209-222

شهلا مشایخی؛ علیرضا مشهدی ابدالی؛ عبدالمهدی بخشنده؛ امین لطفی جمال آبادی؛ سید منصور سیدنژاد


17. تاثیر سطوح مختلف محلولپاشی متانول بر سیب‌زمینی بهاره تحت مدیریت کودی

صفحه 251-268

مرضیه خمری؛ احمد قنبری؛ مهدی دهمرده؛ سید محسن موسوی نیک


19. سنجش شاخص فقر آبی کشاورزی در میان گندم‌کاران آبی شهرستان دزفول

صفحه 285-304

بهنام همتی؛ معصومه فروزانی؛ مسعود یزدانپاه؛ بهمن خسروی پور