نمایه نویسندگان

آ

 • آقا علیخانی، مجید عکس‌العمل عملکرد کمی و کیفی کلزا به سیستم‌های مختلف کوددهی در تناوب زراعی [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 87-103]

ا

 • ابراهیمی، لاله تعیین دامنه‌ی ترجیح دمایی دو جدایه‌ی بومی نماتد بیمارگر حشرات، Steinernema feltiae (Steinernematidae, Tylenchina) و Heterorhabditis bacteriophora (Heterorhabditidae, Rhabditina) به منظور استفاده در کنترل زیستی آفات حشره‌ای [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 77-86]
 • احمدی، ایوب بررسی وضعیت نور در کشت خالص و مخلوط جو و ماشک گل خوشه‌ای و ارتباط آن با عملکرد علوفه [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 53-65]
 • احمدی، ایوب استفاده از مدل ‌های تجربی جهت ارزیابی افت عملکرد سویا در روش‌های مختلف کنترل علف ‌های هرز [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 59-72]
 • اسکندری، حمداله ارزیابی میزان رقابت و مکملی اجزای کشت مخلوط ذرت (Zea mays) و لوبیا چشم بلبلی (Vigna sinensis) در مصرف عناصر غذایی [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 67-75]
 • اسکندری، مختار عکس‌العمل عملکرد کمی و کیفی کلزا به سیستم‌های مختلف کوددهی در تناوب زراعی [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 87-103]
 • اسماعیلی، رضا ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر امکان توسعه دو گونه هسته دار بادام و زرد آلو (مطالعه موردی: خراسان رضوی) [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 145-163]
 • اصغری، علی ارزیابی تحمل تنش ‌کم‌آبی در ارقام کنجد بر اساس شاخص‌های تحمل [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 119-133]
 • اصغری میدانی، جلیل بررسی اثر روش‌های مختلف خاک‌ورزی بر روی عملکرد ماشک بهاره رقم مراغه در تناوب با غلات در شرایط دیم [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 125-133]
 • اکبری نودهی، داود تاثیر مقادیر مختلف آب بر عملکرد، کارآیی مصرف آب و تعیین تابع تولید پنبه در استان مازندران [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 103-111]
 • اله‌قلی پور، مهرزاد گروه بندی ژنوتیپ‌های مختلف برنج با استفاده از تجزیه عاملی و تجزیه خوشه‌ای [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 89-111]
 • امامی، سوده السادات بررسی مزیت نسبی و سیاست‏گذاری دولت در تولید گردوی استان همدان [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 41-50]
 • امینی، روح اله بررسی وضعیت نور در کشت خالص و مخلوط جو و ماشک گل خوشه‌ای و ارتباط آن با عملکرد علوفه [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 53-65]
 • اهری‌زاد، سعید استفاده از مدل ‌های تجربی جهت ارزیابی افت عملکرد سویا در روش‌های مختلف کنترل علف ‌های هرز [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 59-72]
 • اهری‌زاد، سعید بررسی برخی ویژگی های زراعی ذرت (Zea mays L.)در کشت مخلوط با باقلا L.) Vicia faba) [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 1-16]

ب

 • بختیاری، امیرعباس ارائه مدل انتخاب ناوگان ماشینی مزارع چندکشتی بر اساس برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 43-55]
 • برومندنسب، سعید بررسی برخی خصوصیات کمی و کیفی دو رقم گندم تحت شرایط مختلف روش کاشت و دور آبیاری [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 95-104]
 • بلند نظر، صاحبعلی بررسی کشت مخلوط خیار و پیازخوراکی [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 135-145]
 • بلند نظر، صاحبعلی بررسی اثرات تراکم لوبیا سبز و سیب زمینی بر عملکرد غده سیب زمینی در کشت خالص و کشت‌های مخلوط [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 131-142]
 • بلوچی، حمیدرضا مقایسه تأثیر کودهای شیمیایی(اوره)، آلی (ورمی‌کمپوست) و زیستی(نیتروکسین) بر عملکرد کمی و کیفی کنجد (Sesamum indicum L.) [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 87-101]
 • بی‌همتا، محمدرضا ارزیابی ارقام گندم نان تحت شرایط نرمال و تنش خشکی از نظر صفات زراعی [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 33-46]

پ

 • پازانی، زهرا بررسی کشت مخلوط خیار و پیازخوراکی [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 135-145]
 • پاساری، بابک عکس‌العمل عملکرد کمی و کیفی کلزا به سیستم‌های مختلف کوددهی در تناوب زراعی [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 87-103]
 • پیرزاد، علیرضا بررسی اثر کاربرد مقادیر مختلف سوپرجاذب تحت رژیم های آبیاری متفاوت بر رشد و تحمل کم آبی در کشت دوم بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla) [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 123-138]
 • پیرزاد، علیرضا اثرتنش کم آبی بر ترکیب شیمیایی، جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه در بابونه آلمانی [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 139-156]
 • پیرزاد، علیرضا تاثیر کود بیولوژیک نیتروژن دار (آزتوباکتر) و تراکم بوته بر عملکرد و میزان اسانس آنیسون [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 69-88]
 • پرویزی، خسرو تاثیر کودهای زیستی فسفاته بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 117-130]
 • پیش‌بهار3، اسماعیل عوامل موثر بر تمایل به پرداخت نرخ افزوده بالقوّه مصرف کنندگان برای محصولات غذایی سالم (مطالعه موردی: کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی) [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 105-117]
 • پیغمبری، سیدعلی ارزیابی ارقام گندم نان تحت شرایط نرمال و تنش خشکی از نظر صفات زراعی [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 33-46]
 • پیمان، لیلا تعیین اندازه قطرات آفتکش با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 75-84]

ت

 • تاجبخش، مهدی اثرتنش کم آبی بر ترکیب شیمیایی، جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه در بابونه آلمانی [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 139-156]

ج

 • جانمحمدی، حسین بررسی وضعیت نور در کشت خالص و مخلوط جو و ماشک گل خوشه‌ای و ارتباط آن با عملکرد علوفه [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 53-65]
 • جهانبین، شاهرخ تاثیر کودهای زیستی فسفاته بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 117-130]
 • جوادی، ارژنگ بررسی اثر افزودن دو بشقاب جانبی به شیاربازکن دودیسکی مورد استفاده در سیستم بی‌خاک‌ورزی بر خصوصیات فیزیکی بستر بذر [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 23-31]
 • جوادی، ارژنگ بررسی الگوی حرکت خاک در بستر بذر به جا مانده از یک شیاربازکن نوین مناسب جهت استفاده در سیستم بی‌خاک‌ورزی (No-tillage) [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 33-43]
 • جواهری، محسن عکس‌العمل عملکرد کمی و کیفی کلزا به سیستم‌های مختلف کوددهی در تناوب زراعی [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 87-103]

چ

 • چایی چی، محمدرضا ارزیابی اثر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن بر رشد، عملکرد و ترکیب اسانس گیاه شوید (Anethum graveolens L.) [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 51-63]

ح

 • حیاتی، باب اله مقایسه پایداری عملیات کشاورزی در سبزیجات شهرستان جیرفت (مطالعه موردی پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی) [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 15-28]
 • حیاتی، باب‌اله عوامل موثر بر تمایل به پرداخت نرخ افزوده بالقوّه مصرف کنندگان برای محصولات غذایی سالم (مطالعه موردی: کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی) [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 105-117]
 • حاجی صمدی اصل، بهجت اثرات افشانه کردن جیبرلین(GA3) بر ویژگی‌های رشدی و عملکرد اسانس گیاه زینتی- دارویی اسطوخودوس(Lavandula officinalis Chaix.) [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 23-32]
 • حاجیلو، جعفر اثر تنش شوری کلرید سدیم در بخشی از سیستم ریشه بر عملکرد، کمیت و کیفیت میوه توت‌فرنگی [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 135-144]
 • حبیبی، حسن تاثیر کود بیولوژیک نیتروژن دار (آزتوباکتر) و تراکم بوته بر عملکرد و میزان اسانس آنیسون [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 69-88]
 • حیدری، غلامرضا عکس‌العمل عملکرد کمی و کیفی کلزا به سیستم‌های مختلف کوددهی در تناوب زراعی [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 87-103]
 • حسین‌پور، مطلب تاثیر کود بیولوژیک نیتروژن دار (آزتوباکتر) و تراکم بوته بر عملکرد و میزان اسانس آنیسون [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 69-88]
 • حسن‌پور اقدم، محمد‌باقر اثرات افشانه کردن جیبرلین(GA3) بر ویژگی‌های رشدی و عملکرد اسانس گیاه زینتی- دارویی اسطوخودوس(Lavandula officinalis Chaix.) [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 23-32]
 • حسین زاد، جواد ارائه مدل انتخاب ناوگان ماشینی مزارع چندکشتی بر اساس برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 43-55]
 • حسینی نسب، سید داود مقایسه پایداری عملیات کشاورزی در سبزیجات شهرستان جیرفت (مطالعه موردی پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی) [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 15-28]
 • حق‌جو، مریم عوامل موثر بر تمایل به پرداخت نرخ افزوده بالقوّه مصرف کنندگان برای محصولات غذایی سالم (مطالعه موردی: کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی) [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 105-117]

خ

 • خاتمیان، عذرا سادات ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات ریخت‌شناسی 16 رقم کلزا در منطقه اراک [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 147-161]
 • خاوازی، کاظم ارزیابی اثر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن بر رشد، عملکرد و ترکیب اسانس گیاه شوید (Anethum graveolens L.) [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 51-63]
 • خراسانی‌نژاد، سارا اثرات آللوپاتیک عصاره اندام‌های مختلف فلفل دلمه‌ای (Capsicum annum L.) بر میزان رشد و زیست توده دانهال‌های خیار، گوجه‌فرنگی، فلفل دلمه‌ای و بادنجان [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 1-9]
 • خلیقی، احمد اثرات افشانه کردن جیبرلین(GA3) بر ویژگی‌های رشدی و عملکرد اسانس گیاه زینتی- دارویی اسطوخودوس(Lavandula officinalis Chaix.) [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 23-32]
 • خلیلیان، صادق آثار حذف یارانه نهاده‌های کشاورزی بر تولید چغندرقند در کشور [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 95-106]

د

 • دباغ محمدی نسب، عادل بررسی برخی ویژگی های زراعی ذرت (Zea mays L.)در کشت مخلوط با باقلا L.) Vicia faba) [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 1-16]
 • دباغ محمدی نسب، عادل بررسی وضعیت نور در کشت خالص و مخلوط جو و ماشک گل خوشه‌ای و ارتباط آن با عملکرد علوفه [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 53-65]
 • دباغ محمدی نسب، عادل استفاده از مدل ‌های تجربی جهت ارزیابی افت عملکرد سویا در روش‌های مختلف کنترل علف ‌های هرز [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 59-72]
 • درگاهی، یاور ارزیابی تحمل تنش ‌کم‌آبی در ارقام کنجد بر اساس شاخص‌های تحمل [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 119-133]
 • درویش زاده، رضا اثرتنش کم آبی بر ترکیب شیمیایی، جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه در بابونه آلمانی [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 139-156]
 • دشتی، قادر عوامل موثر بر تمایل به پرداخت نرخ افزوده بالقوّه مصرف کنندگان برای محصولات غذایی سالم (مطالعه موردی: کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی) [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 105-117]
 • دمقصی، ندا بررسی اثرات تراکم لوبیا سبز و سیب زمینی بر عملکرد غده سیب زمینی در کشت خالص و کشت‌های مخلوط [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 131-142]

ر

 • رازبان، مهسا بررسی اثر کاربرد مقادیر مختلف سوپرجاذب تحت رژیم های آبیاری متفاوت بر رشد و تحمل کم آبی در کشت دوم بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla) [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 123-138]
 • راعی، یعقوب اثر کم آبی بر رشد و عملکرد ارقام لوبیا [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 85-94]
 • راعی، یعقوب اثرات سایه اندازی روی سرعت و دوام پر شدن دانه و عملکرد ارقام باقلا [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 47-57]
 • راعی، یعقوب بررسی اثرات سایه اندازی روی برخی از شاخص های رشد و عملکرد دانه باقلا [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 75-87]
 • راعی، یعقوب بررسی اثرات تراکم لوبیا سبز و سیب زمینی بر عملکرد غده سیب زمینی در کشت خالص و کشت‌های مخلوط [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 131-142]
 • ربیعی، بابک گروه بندی ژنوتیپ‌های مختلف برنج با استفاده از تجزیه عاملی و تجزیه خوشه‌ای [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 89-111]
 • ربیعی، محمد تجزیه مسیر عملکرد روغن و صفات زراعی در چهارده رقم کلزا (Brassica napus L.) [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 17-27]
 • ربیعی، محمد ﺗﺄثیر سیستم‌های خاک‌ورزی و مدیریت بقایای برنج بر صفات مورفولوژیک و عملکرد کلزای پاییزه به عنوان کشت دوم پس از برنج در رشت [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 105-121]
 • رجبیان، مریم ﺗﺄثیر سیستم‌های خاک‌ورزی و مدیریت بقایای برنج بر صفات مورفولوژیک و عملکرد کلزای پاییزه به عنوان کشت دوم پس از برنج در رشت [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 105-121]
 • رحیمی، مریم بررسی چند شکلی ژنتیکی در ارقام گلرنگ با استفاده از نشانگرRAPD [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 13-23]
 • رحیمی، معصومه بررسی چند شکلی ژنتیکی در ارقام گلرنگ با استفاده از نشانگرRAPD [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 13-23]
 • رحیمی، مهدی تجزیه مسیر عملکرد روغن و صفات زراعی در چهارده رقم کلزا (Brassica napus L.) [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 17-27]
 • رحیم‌زاده، رضا اثر روش‌های مختلف خاک‌ورزی بر خواص خاک رسی و عملکرد گندم در تناوب با نخود در شرایط دیم [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 29-41]
 • رخزادی، اسعد عکس‌العمل عملکرد کمی و کیفی کلزا به سیستم‌های مختلف کوددهی در تناوب زراعی [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 87-103]
 • رسول‌زاده، علی ارزیابی تحمل تنش ‌کم‌آبی در ارقام کنجد بر اساس شاخص‌های تحمل [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 119-133]
 • رشیدقلم، معصومه آثار حذف یارانه نهاده‌های کشاورزی بر تولید چغندرقند در کشور [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 95-106]
 • رضایی سوخت آبندانی، رضا اثر پیش تیمار اسمزی برمؤلفه های جوانه زنی بذر ارقام گوجه فرنگی (Lycopersicom esculentum Mill.) [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 1-16]
 • رضائی چیانه، اسماعیل بررسی برخی ویژگی های زراعی ذرت (Zea mays L.)در کشت مخلوط با باقلا L.) Vicia faba) [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 1-16]
 • رعنابناب، بهزاد تعیین اندازه قطرات آفتکش با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 75-84]
 • رمضانی، مهدی اثر پیش تیمار اسمزی برمؤلفه های جوانه زنی بذر ارقام گوجه فرنگی (Lycopersicom esculentum Mill.) [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 1-16]
 • رئیسی، فایز تأثیر کود مرغی و اوره بر صفات زراعی ذرت علوفه‌ای در شرایط تنش خشکی [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 63-76]

ز

 • زعفرانی معطر، پریسا اثر کم آبی بر رشد و عملکرد ارقام لوبیا [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 85-94]
 • زینالی، حسن ارزیابی ارقام گندم نان تحت شرایط نرمال و تنش خشکی از نظر صفات زراعی [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 33-46]
 • زهتاب سلماسی، سعید تغییرات میزان و ترکیب اسانس اندام های مختلف گیاه دارویی شوید (Anethum graveolens L.) تحت شرایط آبیاری محدود [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 11-24]
 • زهتاب سلماسی، سعید بررسی وضعیت نور در کشت خالص و مخلوط جو و ماشک گل خوشه‌ای و ارتباط آن با عملکرد علوفه [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 53-65]

س

 • سپهردوست، حمید بررسی مزیت نسبی و سیاست‏گذاری دولت در تولید گردوی استان همدان [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 41-50]
 • سجادی‌نیک، رحمان مقایسه تأثیر کودهای شیمیایی(اوره)، آلی (ورمی‌کمپوست) و زیستی(نیتروکسین) بر عملکرد کمی و کیفی کنجد (Sesamum indicum L.) [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 87-101]
 • سمیع‌زاده لاهیجی، حبیب الله گروه بندی ژنوتیپ‌های مختلف برنج با استفاده از تجزیه عاملی و تجزیه خوشه‌ای [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 89-111]
 • سهرابی، یوسف عکس‌العمل عملکرد کمی و کیفی کلزا به سیستم‌های مختلف کوددهی در تناوب زراعی [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 87-103]

ش

 • شجاعی، سمانه بررسی تاثیر محتوای رطوبت دانه بر برخی خواص فیزیکی دو رقم شلتوک برنج [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 115-123]
 • شیری، محمدرضا ارزیابی تحمل تنش ‌کم‌آبی در ارقام کنجد بر اساس شاخص‌های تحمل [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 119-133]
 • شکیبا، محمدرضا استفاده از مدل ‌های تجربی جهت ارزیابی افت عملکرد سویا در روش‌های مختلف کنترل علف ‌های هرز [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 59-72]
 • شکربیگی، صدیقه بررسی تاثیر محتوای رطوبت دانه بر برخی خواص فیزیکی دو رقم شلتوک برنج [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 115-123]
 • شکرپور، مجید ارزیابی تحمل تنش ‌کم‌آبی در ارقام کنجد بر اساس شاخص‌های تحمل [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 119-133]

ص

 • صبا، جلال تغییرات میزان و ترکیب اسانس اندام های مختلف گیاه دارویی شوید (Anethum graveolens L.) تحت شرایط آبیاری محدود [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 11-24]
 • صیدی، اسماعیل بررسی اثر افزودن دو بشقاب جانبی به شیاربازکن دودیسکی مورد استفاده در سیستم بی‌خاک‌ورزی بر خصوصیات فیزیکی بستر بذر [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 23-31]
 • صیدی، اسماعیل بررسی الگوی حرکت خاک در بستر بذر به جا مانده از یک شیاربازکن نوین مناسب جهت استفاده در سیستم بی‌خاک‌ورزی (No-tillage) [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 33-43]
 • صفری قلعه، سعید استفاده از مدل ‌های تجربی جهت ارزیابی افت عملکرد سویا در روش‌های مختلف کنترل علف ‌های هرز [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 59-72]

ط

 • طباطبایی، سید جلال اثر تنش شوری کلرید سدیم در بخشی از سیستم ریشه بر عملکرد، کمیت و کیفیت میوه توت‌فرنگی [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 135-144]

ظ

 • ظریفیان، شاپور مقایسه پایداری عملیات کشاورزی در سبزیجات شهرستان جیرفت (مطالعه موردی پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی) [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 15-28]

ع

 • عادلی ساردوئی، محسن مقایسه پایداری عملیات کشاورزی در سبزیجات شهرستان جیرفت (مطالعه موردی پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی) [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 15-28]
 • عبداله‌پور، شمس‌اله تعیین اندازه قطرات آفتکش با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 75-84]
 • عبداله‌پور، شمس‌اله اثر پارامترهای طراحی بر جدا شدن مواد در کوبنده برای کمینه کردن افت جداکننده در کمباین [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 1-11]
 • عبداله‌پور، شمس‌اله اثر پارامترهای کاری بر بازده کوبنده به منظور کنترل افت کوبنده [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 57-67]
 • عبداله‌‌پور، شمس‌اله بررسی اثر افزودن دو بشقاب جانبی به شیاربازکن دودیسکی مورد استفاده در سیستم بی‌خاک‌ورزی بر خصوصیات فیزیکی بستر بذر [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 23-31]
 • عبداله‌‌پور، شمس‌اله بررسی الگوی حرکت خاک در بستر بذر به جا مانده از یک شیاربازکن نوین مناسب جهت استفاده در سیستم بی‌خاک‌ورزی (No-tillage) [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 33-43]
 • عسکری اصلی‌ارده، عزت‌اله بررسی تاثیر محتوای رطوبت دانه بر برخی خواص فیزیکی دو رقم شلتوک برنج [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 115-123]
 • عطایی، هوشمند ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر امکان توسعه دو گونه هسته دار بادام و زرد آلو (مطالعه موردی: خراسان رضوی) [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 145-163]
 • عندلیبی، بابک تغییرات میزان و ترکیب اسانس اندام های مختلف گیاه دارویی شوید (Anethum graveolens L.) تحت شرایط آبیاری محدود [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 11-24]

غ

 • غریب‌عشقی، امیر ارزیابی تحمل تنش ‌کم‌آبی در ارقام کنجد بر اساس شاخص‌های تحمل [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 119-133]

ف

 • فارسی، محمد بررسی چند شکلی ژنتیکی در ارقام گلرنگ با استفاده از نشانگرRAPD [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 13-23]
 • فتوکیان، محمد حسین تاثیر کود بیولوژیک نیتروژن دار (آزتوباکتر) و تراکم بوته بر عملکرد و میزان اسانس آنیسون [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 69-88]
 • فرجی، هوشنگ مقایسه تأثیر کودهای شیمیایی(اوره)، آلی (ورمی‌کمپوست) و زیستی(نیتروکسین) بر عملکرد کمی و کیفی کنجد (Sesamum indicum L.) [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 87-101]
 • فروزانفر، مریم ارزیابی ارقام گندم نان تحت شرایط نرمال و تنش خشکی از نظر صفات زراعی [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 33-46]
 • فلاح، سیف‌اله تأثیر کود مرغی و اوره بر صفات زراعی ذرت علوفه‌ای در شرایط تنش خشکی [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 63-76]
 • فلاح قالهری، غلامعباس ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر امکان توسعه دو گونه هسته دار بادام و زرد آلو (مطالعه موردی: خراسان رضوی) [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 145-163]

ق

 • قاسمی گلعذانی، کاظم تغییرات میزان و ترکیب اسانس اندام های مختلف گیاه دارویی شوید (Anethum graveolens L.) تحت شرایط آبیاری محدود [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 11-24]
 • قاسمی گلعذانی، کاظم بررسی برخی ویژگی های زراعی ذرت (Zea mays L.)در کشت مخلوط با باقلا L.) Vicia faba) [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 1-16]
 • قاسمی گلعذانی، کاظم اثر کم آبی بر رشد و عملکرد ارقام لوبیا [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 85-94]
 • قاسمی گلعذانی، کاظم اثرات سایه اندازی روی سرعت و دوام پر شدن دانه و عملکرد ارقام باقلا [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 47-57]
 • قاسمی گلعذانی، کاظم بررسی اثرات سایه اندازی روی برخی از شاخص های رشد و عملکرد دانه باقلا [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 75-87]
 • قبادی، مصطفی تاثیر کودهای زیستی فسفاته بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 117-130]
 • قربانی، حمیدرضا گروه بندی ژنوتیپ‌های مختلف برنج با استفاده از تجزیه عاملی و تجزیه خوشه‌ای [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 89-111]
 • قربانزاده، محمود بررسی چند شکلی ژنتیکی در ارقام گلرنگ با استفاده از نشانگرRAPD [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 13-23]
 • قلاوند، امیر عکس‌العمل عملکرد کمی و کیفی کلزا به سیستم‌های مختلف کوددهی در تناوب زراعی [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 87-103]
 • قناتی، فائز ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات ریخت‌شناسی 16 رقم کلزا در منطقه اراک [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 147-161]
 • قنبری، احمد ارزیابی میزان رقابت و مکملی اجزای کشت مخلوط ذرت (Zea mays) و لوبیا چشم بلبلی (Vigna sinensis) در مصرف عناصر غذایی [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 67-75]

ک

 • کاشی، عبدالکریم اثرات آللوپاتیک عصاره اندام‌های مختلف فلفل دلمه‌ای (Capsicum annum L.) بر میزان رشد و زیست توده دانهال‌های خیار، گوجه‌فرنگی، فلفل دلمه‌ای و بادنجان [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 1-9]
 • کردرستمی، مجتبی تجزیه مسیر عملکرد روغن و صفات زراعی در چهارده رقم کلزا (Brassica napus L.) [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 17-27]
 • کریمی، اسماعیل بررسی اثر روش‌های مختلف خاک‌ورزی بر روی عملکرد ماشک بهاره رقم مراغه در تناوب با غلات در شرایط دیم [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 125-133]
 • کریمی، علی بررسی برخی خصوصیات کمی و کیفی دو رقم گندم تحت شرایط مختلف روش کاشت و دور آبیاری [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 95-104]

م

 • محمدی، جعفر بررسی کشت مخلوط خیار و پیازخوراکی [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 135-145]
 • محمدی، خسرو عکس‌العمل عملکرد کمی و کیفی کلزا به سیستم‌های مختلف کوددهی در تناوب زراعی [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 87-103]
 • محمدی، سید ابوالقاسم ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در جمعیت لاین‌های اینبرد نوترکیب گندم نان حاصل از تلاقی ارقام زاگرس و نورستار [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 29-41]
 • محمدی، سید ابوالقاسم اثر کم آبی بر رشد و عملکرد ارقام لوبیا [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 85-94]
 • محمدی اقدم، میر‌عبداله ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در جمعیت لاین‌های اینبرد نوترکیب گندم نان حاصل از تلاقی ارقام زاگرس و نورستار [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 29-41]
 • محمدرضایی، رسول عوامل موثر بر تمایل به پرداخت نرخ افزوده بالقوّه مصرف کنندگان برای محصولات غذایی سالم (مطالعه موردی: کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی) [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 105-117]
 • محمد رضایی، رسول مقایسه پایداری عملیات کشاورزی در سبزیجات شهرستان جیرفت (مطالعه موردی پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی) [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 15-28]
 • محمد مدرس ثانوی، سید علی عکس‌العمل عملکرد کمی و کیفی کلزا به سیستم‌های مختلف کوددهی در تناوب زراعی [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 87-103]
 • محمودی، اصغر تعیین اندازه قطرات آفتکش با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 75-84]
 • مدرس ثانوی، سید علی محمد ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات ریخت‌شناسی 16 رقم کلزا در منطقه اراک [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 147-161]
 • میری، حمیدرضا بررسی اثر آللوپاتیک 68 ژنوتیپ گندم (Triticum aestivum) بر جوانه زنی و رشد اولیه علف‌های هرز یولاف وحشی (Avena fatua) و جوی وحشی (Hordeum spontaneum) [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 57-76]
 • میرزازاده، علی اثر پارامترهای طراحی بر جدا شدن مواد در کوبنده برای کمینه کردن افت جداکننده در کمباین [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 1-11]
 • میرزازاده، علی اثر پارامترهای کاری بر بازده کوبنده به منظور کنترل افت کوبنده [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 57-67]
 • مرعشی، سیدحسین بررسی چند شکلی ژنتیکی در ارقام گلرنگ با استفاده از نشانگرRAPD [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 13-23]
 • مسکرباشی، موسی بررسی برخی خصوصیات کمی و کیفی دو رقم گندم تحت شرایط مختلف روش کاشت و دور آبیاری [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 95-104]
 • مصطفوی راد، معرفت ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات ریخت‌شناسی 16 رقم کلزا در منطقه اراک [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 147-161]
 • مطلبی فرد، رحیم تاثیر کودهای زیستی فسفاته بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 117-130]
 • مقدم، محمد تعیین اندازه قطرات آفتکش با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 75-84]
 • مقدم، محمد اثر پارامترهای طراحی بر جدا شدن مواد در کوبنده برای کمینه کردن افت جداکننده در کمباین [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 1-11]
 • مقدم، محمد بررسی اثر افزودن دو بشقاب جانبی به شیاربازکن دودیسکی مورد استفاده در سیستم بی‌خاک‌ورزی بر خصوصیات فیزیکی بستر بذر [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 23-31]
 • مقدم، محمد بررسی الگوی حرکت خاک در بستر بذر به جا مانده از یک شیاربازکن نوین مناسب جهت استفاده در سیستم بی‌خاک‌ورزی (No-tillage) [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 33-43]
 • مقدم، محمد اثر پارامترهای کاری بر بازده کوبنده به منظور کنترل افت کوبنده [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 57-67]
 • مکی‌زاده تفتی، مریم ارزیابی اثر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن بر رشد، عملکرد و ترکیب اسانس گیاه شوید (Anethum graveolens L.) [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 51-63]
 • مهنا، ناصر اثر تنش شوری کلرید سدیم در بخشی از سیستم ریشه بر عملکرد، کمیت و کیفیت میوه توت‌فرنگی [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 135-144]
 • موحد پور، فائضه استفاده از مدل ‌های تجربی جهت ارزیابی افت عملکرد سویا در روش‌های مختلف کنترل علف ‌های هرز [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 59-72]

ن

 • نامی، فیروز بررسی وضعیت نور در کشت خالص و مخلوط جو و ماشک گل خوشه‌ای و ارتباط آن با عملکرد علوفه [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 53-65]
 • نبی‌پور، مجید بررسی برخی خصوصیات کمی و کیفی دو رقم گندم تحت شرایط مختلف روش کاشت و دور آبیاری [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 95-104]
 • نیسانی، سولماز تأثیر کود مرغی و اوره بر صفات زراعی ذرت علوفه‌ای در شرایط تنش خشکی [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 63-76]
 • نصراله‌زاده، صفر ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در جمعیت لاین‌های اینبرد نوترکیب گندم نان حاصل از تلاقی ارقام زاگرس و نورستار [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 29-41]
 • نصراله‌زاده، صفر ارزیابی اثر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن بر رشد، عملکرد و ترکیب اسانس گیاه شوید (Anethum graveolens L.) [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 51-63]
 • نصراله‌زاده، صفر اثرات سایه اندازی روی سرعت و دوام پر شدن دانه و عملکرد ارقام باقلا [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 47-57]
 • نصراله‌زاده، صفر بررسی اثرات سایه اندازی روی برخی از شاخص های رشد و عملکرد دانه باقلا [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 75-87]
 • نیکنام، غلامرضا تعیین دامنه‌ی ترجیح دمایی دو جدایه‌ی بومی نماتد بیمارگر حشرات، Steinernema feltiae (Steinernematidae, Tylenchina) و Heterorhabditis bacteriophora (Heterorhabditidae, Rhabditina) به منظور استفاده در کنترل زیستی آفات حشره‌ای [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 77-86]
 • نوید، حسین اثر روش‌های مختلف خاک‌ورزی بر خواص خاک رسی و عملکرد گندم در تناوب با نخود در شرایط دیم [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 29-41]
 • نوید، حسین ارائه مدل انتخاب ناوگان ماشینی مزارع چندکشتی بر اساس برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 43-55]

ی

 • یدوی، علیرضا مقایسه تأثیر کودهای شیمیایی(اوره)، آلی (ورمی‌کمپوست) و زیستی(نیتروکسین) بر عملکرد کمی و کیفی کنجد (Sesamum indicum L.) [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 87-101]
 • یوسفی، مهری اثر تنش شوری کلرید سدیم در بخشی از سیستم ریشه بر عملکرد، کمیت و کیفیت میوه توت‌فرنگی [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 135-144]