دوره و شماره: دوره 30، شماره 2، تابستان 1399 

مقاله پژوهشی

1. اثر تاریخ و روش کاشت بر برخی خصوصیات فیتوشیمیایی و عملکرد گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) تحت ‎تأثیر کودهای بیولوژیک و شیمیایی

صفحه 1-19

محمد بهزاد امیری؛ پرویز رضوانی مقدم؛ محسن جهان؛ نگار ناصری آبکوه؛ میلاد صالح آبادی


3. اثر کشت مخلوط سویا، بادرشبو و ارزن بر صفات رشدی و عملکرد چغندرقند (Beta vulgaris L.)

صفحه 41-58

بهرام چوبفروش خوئی؛ روح اله امینی؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ یعقوب راعی


4. واکنش برخی ارقام بهاره و پاییزه کلزا به تاریخ‌کاشت معمول و تاخیری

صفحه 59-69

اسداله زارعی سیاه بیدی؛ عباس رضایی زاد؛ اشکان عسگری؛ امیرحسین شیرانی راد


12. اثر طول دوره تداخل علف‌های هرز بر برخی شاخص‌های رشدی و عملکرد سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.)

صفحه 191-205

قربان دیده باز مغانلو؛ محمد تقی آل ابراهیم؛ مسعود چمنی؛ جاوید عمارت پرداز


15. تأثیر کاربرد آمونیوم سولفات و پتاسیم سولفات بر عملکرد دانه و روغن کاملینا (Camelina sativa L.) تحت شرایط تنش خشکی

صفحه 239-251

ندا امیری دربان؛ قربان نورمحمدی؛ امیرحسین شیرانی راد؛ سید محمد جواد میرهادی؛ اسلام مجیدی هروان


17. ارزیابی پایداری نظام های تولید سیر، پیاز و گندم سیستان با تحلیل تلفیقی امرژی و اقتصادی

صفحه 269-288

حسن یاسینی؛ سید احمد قنبری؛ محمدرضا اصغری پور؛ اسماعیل سید آبادی


18. تحلیل راهبردهای اجرای کشاورزی اخلاق مدار در شهرستان سنقر

صفحه 289-301

افسانه ملک حسینی؛ علی اصغر میرک زاده؛ سیروس سلمانزاده


19. سنجش پایداری بوم نظام‌های زراعی حاشیه دریاچه ارومیه (مطالعه موردی: شهرستان آذرشهر)

صفحه 303-318

جلال اسماعیل زاده؛ محمدرضا اصغری پور؛ مهدی دهمرده؛ علیرضا سیروس مهر؛ عادل دباغ محمدی نسب