دوره و شماره: دوره 32، شماره 4، دی 1401 

مقاله پژوهشی

تولید زیست‌توده و کارایی مصرف نیتروژن در کشت مخلوط شوید-شنبلیله در پاسخ به کودهای زیستی و دامی

صفحه 1-18

10.22034/saps.2022.48673.2759

وحید باباخانی؛ عنایت الله توحیدی نژاد؛ غلامرضا خواجویی نژاد؛ جلال قنبری


ارزیابی اثر گیاهان پوششی و سیستم کشت بر مدیریت علف های هرز تاکستان‌های شهرستان میاندوآب

صفحه 19-32

10.22034/saps.2021.46400.2687

آرزو مولودی؛ علیرضا پیرزاد؛ مجید رستمی؛ اسماعیل رضایی چیانه؛ عبدالرضا احمدی


بررسی سن مزرعه و کاربرد کود بیولوژیک فسفر و پتاس بر خصوصیات رشدی و عملکرد یونجه

صفحه 67-81

10.22034/saps.2022.46528.2694

سمیرا مارانی؛ حمید مدنی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ غلامرضا افشارمنش؛ محمدحسین شیرزادی


ارزیابی الگوی کشت در منطقه سیستان با تأکید بر توزیع بهینه آب

صفحه 269-284

10.22034/saps.2022.49251.2779

محمود رمرودی؛ محمدرضا رضایی اصل؛ محمود احمدپور برازجانی؛ زهرا مرزبان


بررسی گلخانه ای توزیع ریشه گیاه ذرت در خاک های همگن و ناهمگن و رابطه آن با عملکرد محصول

صفحه 369-384

10.22034/saps.2022.49927.2808

یلدا سراج رضائی؛ امیرحسین ناظمی؛ علی اشرف صدرالدینی؛ ابوالفضل مجنونی هریس؛ شاهین اوستان