کلیدواژه‌ها = عملکرد
تعداد مقالات: 88
1. ارزیابی عملکرد و صفات کیفی برخی از ارقام تجاری سیب‌زمینی (L. solanum tuberosum) در شرایط اقلیمی منطقه مراغه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1401

10.22034/saps.2021.44371.2629

بهروز علیزاده زاوشتی؛ فرزاد رسولی؛ مهدی رحمتی؛ غلامرضا گوهری


2. ارزیابی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و عملکرد ذرت (Zea mays L.) در تداخل با علف‌های هرز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1401

10.22034/saps.2021.44906.2647

قربان دیده باز مغانلو؛ احمد توبه؛ حمیدرضا محمددوست چمن آباد؛ سجاد محرم نژاد


3. بررسی رشد، عملکرد و اسانس گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.) تحت تیمارهای میکوریزا، ورمی کمپوست و کود شیمیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1401

10.22034/saps.2021.42112.2556

مریم ذوالفقاری؛ سمیه تولیده؛ فریده صدیقی دهکردی؛ محمد محمودی سورستانی


4. بررسی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ارقام ذرت علوفه‌ای (Zea mays L.) در پاسخ به رقابت علف‌های هرز و غلظت‌های مختلف علف‌کش تری ‌بنورون ‌متیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

10.22034/saps.2021.45199.2660

مریم عبداللهی؛ علی مختصی بیدگلی؛ مجید آقاعلیخانی


6. تاثیر کاربرد خاکی کود آلی و محلول‌پاشی اسید سالسیلیک عصاره جلبک دریایی (Ascophyllum nodosum) بر رشد و عملکرد دو توده کدوی بومی (Cucurbita pepo)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22034/saps.2021.46415.2688

لمیا وجودی مهربانی؛ رعنا ولیزاده کامران


9. اثر شوری، ورمی‌کمپوست، هیومیک اسید و تلقیح بذر با فلاوباکتریوم بر پر شدن دانه چاندم

دوره 31، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 251-269

10.22034/saps.2021.13108

سارا محمدی کله سرلو؛ رئوف سید شریفی؛ محمد صدقی؛ حامد نریمانی؛ راضیه خلیل زاده


10. تعیین تراکم بوته و زمان مناسب کاشت لوبیا لیما (Phaseolus lunatus) در استان گیلان

دوره 31، شماره 1، بهار 1400، صفحه 209-219

10.22034/saps.2021.12808

علی اکبر قنبری؛ معرفت مصطفوی راد؛ رضا سخاوت


13. صفات مورفوفیزیولوژیکی، عملکرد دانه و روغن کلزا (Brassica napus L.) تحت تاثیر تنش خشکی و کودهای شیمیایی و زیستی

دوره 30، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 359-378

سهراب مام نبی؛ صفر نصراله زاده؛ کاظم قاسمی گلعذانی؛ یعقوب راعی


14. اثر کشت مخلوط سویا، بادرشبو و ارزن بر صفات رشدی و عملکرد چغندرقند (Beta vulgaris L.)

دوره 30، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 41-58

بهرام چوبفروش خوئی؛ روح اله امینی؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ یعقوب راعی


17. پایداری عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های گندم نان با استفاده از روش‌ AMMI

دوره 30، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 319-331

علیرضا تاری نژاد؛ ,ورهرام رشیدی؛ ندا عقلمند


19. تأثیر کود اوره، ورمی‌کمپوست و آزوکمپوست بر برخی صفات ارقام ذرت شیرین تحت تنش کم‌آبی

دوره 30، شماره 1، بهار 1399، صفحه 57-71

مریم رحیمی گاودانه‌گداری؛ سید علی مدرس ثانوی؛ مجید آقاعلیخانی؛ علی حیدرزاده


22. تأثیر شوری آب آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو گونه سالیکورنیا (S. bigelovii و Salicornia persica)

دوره 29، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 95-111

حسین بیرامی؛ محمدحسن رحیمیان؛ فرهاد دهقانی؛ غلامحسن رنجبر؛ یوسف هاشمی نژاد


23. اثر تنش خشکی و کشت تأخیری بر عملکرد دانه، روغن و ترکیب اسیدهای چرب ارقام کلزا

دوره 29، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 135-151

لعیا مراد بیگی؛ احمد غلامی؛ امیرحسین شیرانی راد؛ حمید عباسدخت؛ حمیدرضا اصغری


24. اثر آبیاری تکمیلی وکودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم (Triticum aestivum L)

دوره 29، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 173-187

همایون جعفری؛ غلامرضا حیدری؛ شیوا خالص رو


25. ارزیابی عملکرد و پروتئین گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در کشت مخلوط با باقلا (Vicia faba L.) تحت تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی

دوره 28، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 247-260

محمودرضا سعیدی؛ یعقوب راعی؛ روح اله امینی؛ اکبر تقی زاده؛ بهمن پاسبان اسلام