دوره و شماره: دوره 33، شماره 4، دی 1402 
تاثیر غلظت های مختلف باکتری باسیلوس سوبتیلیس بر خصوصیات گل و بنه در دو اکوتیپ زعفران

صفحه 33-50

10.22034/saps.2022.49262.2780

فهیمه صالحی؛ میترا اعلایی؛ سید نجم الدین مرتضوی؛ سید علیرضا سلامی؛ حسن رضا دوست چهارده


پاسخ عملکرد و کیفیت اسانس مرزه سنبله‌ای (Satureja spicigera) به کودهای آلی و شیمیایی

صفحه 51-64

10.22034/saps.2022.51401.2870

فرید نورمند موید؛ بهلول عباس زاده؛ فاطمه سفیدکن؛ نگار ولی زاده؛ جواد شیخ زاده


مقایسه تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های ایرانی و خارجی گلرنگ با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره

صفحه 131-148

10.22034/saps.2023.50121.2821

حمید جبّاری؛ حمید رضا فنایی؛ فرناز شریعتی؛ حمید صادقی گرمارودی؛ محمد عباسعلی؛ امیر حسین امیدی


اثر کودهای بیولوژیک و نانو بر خصوصیات رشدی و عملکرد لوبیای چشم‌بلبلی (Vigna unguiculata L.) در منطقه جیرفت

صفحه 149-167

10.22034/saps.2023.54292.2952

فاطمه میرساردو؛ غلامرضا افشارمنش؛ احمد آئین؛ سهیلا کوره پز؛ حسین حیدری شریف آباد


ارزیابی پاسخ‌های فیزیولوژیک بادام زمینی به رژیم‌های مختلف آبیاری و کاربرد برگی سالیسیلیک اسید

صفحه 199-215

10.22034/saps.2022.52803.2904

محراب مهری چروده؛ حمیدرضا ذاکرین؛ معرفت مصطفوی راد؛ سعید سیف زاده؛ سید علیرضا ولدآبادی


پتانسیل گیاه‌پالایی کاملینا (Camelina sativa) در خاک آلوده به سرب و کادمیم

صفحه 217-229

10.22034/saps.2022.51378.2868

زینب آزادبخت؛ علی بهشتی آل آقا؛ فاطمه رخش؛ دانیال کهریزی؛ مهین کرمی